- Arendalsuka en perfekt rørarena

Rådgivende Ingeniørers Forening er tilstede under Arendalsuka, blant annet for å delta i Norsk Vanns debatt om investeringsbehov i vannbransjen.

- Arendalsuka er en perfekt arena for å sette søkelys på rørenes tilstand, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF i en pressemelding.

I rapporten Norges Tilstand 2015 dokumenterte RIF at oppgraderingskostnadene for rørnettet er på vel 210 milliarder kroner. På debatten som arrangeres under Arendalsuka i morgen vil Norsk Vann fremlegge oppdatert status blant annet for sysselsetting- og investeringsbehov for å oppgradere rørnettet.

Oppgraderingen av rørnettet er kommunenes ansvar og det er svært store forskjeller i hvor stor satsning de enkelte kommunene legger i dette. Under Arendalsuka har RIF vært på befaring av det kommunale oppgraderte rørnettet sammen med blant annet NITO og Arendal kommunes overingeniør, Arne Christen Bentzen. RIF er veldig imponert av den satsningen kommunen har lagt i oppgraderingen av rørnettet.

- I Arendal har både politikerne, kommunen og befolkningen sett behovet for et oppgradert ledningsnett og gjort en betydelig satsning som har innebærer langt flere ansatte og tildelte ressurser. Dette vil sikre Arendal et topp rørledningsnett i mange generasjoner fremover og Arendal kommune bør i så måte være et forbilde for mange andre norsk kommuner, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.