Illustrasjonsfoto: Håkon Rønvik / Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet åpner for e-læring i bruk av maskinutstyr

Arbeidstilsynet åpner nå for å ta deler av obligatorisk grunnopplæring innen bruk og behandling av kran, truck og masseforflytningsmaskiner digitalt.

Arbeidstilsynet har offentliggjort revidert felles teorimodul for opplæring av førere for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner, modul 1. Samtidig kommer tilsynet med avklaringer rundt opplæring som gjør det mulig å delta i elektronisk opplæring under sertifisert virksomhet, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet denne uken.

– Sertifisert opplæring skal gi føreren et minimum av kunnskap og ferdigheter som fører av kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Forskriftene forutsetter at føreren også får utstyrsspesifikk opplæring på det utstyret som til enhver tid blir brukt, sier sjefingeniør Solfrid Engene Røyset i Arbeidstilsynets avdeling Arbeidsmiljø og regelverk.

For at modul 1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser skal inngå som del av en opplæring og som fører frem til et kompetansebevis, må opplæringsmodulen, ifølge meldingen fra Arbeidstilsynet, gjennomføres i regi av en sertifisert virksomhet og som én av fire moduler. I tillegg kommer avsluttende praktisk prøve. Kravet om at modul 1 gjennomføres sammen med resten av kurset, gjelder både for e-læringskurset og når modul 1 gjennomføres som klasseromsundervisning, heter det i meldingen.

Når modul 1 tas som e-læringskurs, skal kursadministratoren kunne se at eleven har gått gjennom alle kursets lærepunkter, samt om eleven har svart rett på gitt antall spørsmål som ligger i kurset. E-læringskurset skal være en kombinasjon av både tekst og innlest tale, skriver Arbeidstilsynet.

I tillegg har tilsynet kommet med en rekke avklaringer som ligger ute på nettsidene for Opplæring fra sertifisert virksomhet.