Det kan bli dyrt, og ikke minst farlig å importere maskiner uten godkjenning og informasjon for norsk bruk. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet advarer maskinimportører: Kan koste dyrt

Importører av maskiner som er produsert utenfor EU eller EØS har ansvaret for at maskinen oppfyller kravene i det norske regelverket.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding til Byggeindustrien.

– Inntrykket er at de fleste maskiner direkte importert fra Kina aller annet lavkostland i Østen, mangler dokumentasjon på norsk språk. De kan ha engelsk tekst eller norsk på kun en liten del av original bruksanvisning. Importørene sparer penger på oversettelse på dette viset, sier sjefingeniør Nils Martin Sellgren i Arbeidstilsynet Midt- Norge.

Ifølge Sellgren er det en del arbeidsgivere som importerer maskiner direkte fra land utenfor EØS, for eksempel via netthandel fra kinesiske produsenter. Arbeidstilsynet har innhentet opplysninger fra Tolletaten på omfanget av direkteimport av kjøretøyløftere fra Kina. Det arbeidsgivere ofte ikke er klar over, er at de samtidig påtar seg ansvaret for at maskinen tilfredsstiller alle kravene i maskinforskriften, skriver Arbeidstilsynet i meldingen.

Senest i vår ble en maskin, som var direkte importert fra Kina, stanset etter at en ansatt ble alvorlig skadet. Her var all dokumentasjon og bruksanvisning kun på kinesisk. Vern var fjernet, og opplæring manglet, forteller Sellgren.

Kan bli kostbart

Et annet gjentakende problem er, ifølge pressemeldingen, flere tilfeller med falske EF-typeprøvings attester.

– Regelverket som gjelder i Norge, er til for å beskytte arbeidstakerne. Derfor kan det å importere og ta i bruk en maskin som ikke tilfredsstiller regelverket, være farlig for helsen og sikkerheten til de ansatte, sier Sellgren.

I tillegg kan brudd på regelverket føre til at Arbeidstilsynet pålegger virksomheten å stanse maskinen, ilegger overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven eller anmelder virksomheten. I tillegg til faren for skader og ulykker, kan lovbruddet med andre ord bli en økonomisk kostbar affære.

Arbeidstilsynets tilsyn med maskiner på norske arbeidsplasser viser at nesten to av tre maskiner mangler norskspråklig bruksanvisning.

– Skal maskinen brukes i Norge, skal produsenten utarbeide bruksanvisning på norsk. Dette er avgjørende for at arbeidsgiver skal kunne sørge for riktig installasjon, opplæring, bruk, rengjøring og vedlikehold av utstyret, sier Sellgren.

Importøren har ansvaret

Produsenter utenfor EØS er ikke forpliktet til å følge EUs maskindirektiv når maskinene er produsert for andre markeder enn EU og EØS. Men skal maskinene brukes i EU eller EØS, må de tilfredsstille kravene i direktivet, som i Norge tilsvarer maskinforskriften.

Forskriften forteller hvordan produsenten skal kontrollere at maskinen tilfredsstiller kravene. Men også arbeidsgiver har ansvar.

– En arbeidsgiver som tar i bruk en maskin som er direkte importert fra Kina eller andre land utenfor EU eller EØS – uten at importøren har samsvarserklært og CE-merket maskinen – risikerer å bryte flere av kravene i arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften, advarer Sellgren.