Stortingsrepresentant Arild Grande (A), har bedt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie avklare om den nye personvernforordningen står i veien for påseplikten.

Arbeiderpartiet vil ha en avklaring rundt personvernforordningen

Stortingsrepresentant Arild Grande (A)har bedt arbeids- og sosialministeren avklare om den nye personvernloven står i veien for påseplikten.

Bakgrunnen for Arbeiderpartiets henvendelse til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, er at Byggeindustrien nylig belyste utfordringer rundt de nye personvernreglene GDPR (General Data Protection Regulation) og påseplikten til aktørene i bygg- og anleggsnæringen. Ifølge Torbjørn Amundsen i revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG, er dagens situasjon at en del aktører argumenterer mot hvordan påseplikten utføres.

–Uklart ifølge Arbeidstilsynet

–Det ligger en klausul i GDPR om at påseplikt og innsynsrett ikke kolliderer med denne. Men ifølge Arbeidstilsynet er rettstilstanden uklar, og at det derfor er behov for avklaring fra statsråden. Dersom statsråden bekrefter uklarheter, forventer jeg at det ryddes opp, sier Grande til Byggeindustrien.

Han mener at det også kan bli snakk om en eventuell klargjøring fra EU om GDPR kolliderer med bedrifters påseplikt, og de tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår.

–Vi frykter mest at useriøse aktører kan skjule seg bak personvernforordningen, men vi frykter også at de seriøse selskapene som ønsker å følge regelverket, vegrer seg og trekker seg tilbake på grunn av usikkerhet og handlingsrom. Det vil i så fall medføre et alvorlig tilbakeslag i kampen mot sosial dumping, hevder Grande.

–Bedre konkurransevilkår

I 2017 fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å begrense muligheten for innleie av arbeidskraft – et forslag partiet fikk flertall på Stortinget for etter blant annet støtte fra BNL.

–Nå har vi fremmet et forslag om tilsvarende innstramming i adgangen til å gjennomsnittsberegne arbeidstid. Og vi ser fortløpende på å tette hullene i regelverket, slik vi nå gjør i denne saken. Vi ønsker å øke organisasjonsgraden både blant arbeidsgivere og arbeidstakere, og ikke minst å styrke konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene, sier Grande.