Første del av universitetsparken på Campus Ås er overlevert. Foto: Statsbygg

Åpning av park på Campus Ås

Tirsdag ble første del av den nye universitetsparken på Campus Ås overlevert fra Statsbyggs prosjektdirektør Erik Antonsen til rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

– Faglig kompetente brukere, med skyhøye forventninger til det ferdige resultatet og sterke meninger om de gode løsningene, har gitt Statsbygg en god utfordring. Det har vært en like morsom, krevende og meningsfull oppgave å bygge ny park som å bygge nytt veterinærbygg her på Campus Ås. Selv om snøen i dag ligger som et tilslørende dekke over hva vi har bygget, må jeg si vi er veldig fornøyd med resultatet, sier prosjektdirektør Erik Antonsen i en melding fra Statsbygg.

Prosjektdirektør Erik Antonsen i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Den nye parkaksen Uraksen, som strekker seg fra den gamle Urbygningen og nordover til Nordskogen, kom tidlig inn som park-grep i løsningsforslaget da det ble bestemt at det nye Veterinærbygget skulle bygges på denne delen av universitetsområdet. Grønne parkkvaliteter er brukt for å binde bygninger og omgivelser sammen på samme måte som hovedtrekkene i det eksisterende miljøet. Bygging av ny trapp på nordsiden av Urbygningen har vært viktig for speilvendingen av bygget, som nå også henvender seg mot det nye parkdraget.

Delområdet nærmest Urbygningen har likhetstrekk med den historiske parken, med sine store og åpne plenflater, trær i randsonen og prioriterte siktlinjer. Kulper og bekkeløp blir en sentral del av parken, både visuelt og som en del av overvannshåndteringen. Området er et lite parklandskap i miniatyr av det endelige parkområdet som skal bygges i forbindelse med Veterinærbygget. Med stort og smått måler den nye parken 160 mål når den står ferdig.

Det er Steen & Lund/Isachsen Entreprenør som er entreprenør for parkanlegget og Link Landskap som har vært landskapsarkitekter for parken. Arkitekt for Veterinærbygget er Henning Larsen Architects og Fabel Arkitekter (tidligere ØKAW arkitekter).