Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien har ledet alle de tre prosjektene som har fullført den omfattende utbyggingen og oppgraderingen i sommer. Foto: Sporveien
Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien har ledet alle de tre prosjektene som har fullført den omfattende utbyggingen og oppgraderingen i sommer. Foto: Sporveien

Åpnet t-baneprosjekt til 1,3 milliarder – det får innvirkning for 43.000 passasjerer

Sporveien har investert totalt 1,3 milliarder i ny infrastruktur på Østensjø- og Furusetbanen. Mandag morgen åpnet T-banen for normal drift.

På Østensjøbanen har Sporveien siden senhøsten 2021 sprengt 400 meter tunnel, gjennomført et komplisert innløft av nye Bryn bru, og støpt ny bru over Østensjøveien. Den tette trafikken i området, med jernbanen under Bryn bru, har gitt mange tidskritiske operasjoner, men prosjektet er ifølge Sporveien levert innenfor både tids- og kostnadsramme.

Byggeindustrien har tidligere skrevet om de krevende tunnelarbeidene som er utført tett på boliger i Oslo. T-banearbeidene har også hatt stor innvirkning for de reisende. Nå er arbeidene i mål.

– For Sporveien er dette en dag med historisk sus. For første gang på sju år åpner vi en ny T-banetrasé i Oslo. For de 43.000 passasjerene som reiser med oss daglig på Østensjø- og Furusetbanen, betyr det en kortere reisevei til og fra sentrum. Den nye banen gir oss nemlig muligheten til å kjøre langt raskere enn før mellom Hellerud og Brynseng T-banestasjoner. Vi i Sporveien er stolte over å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å bo i, og for å ha levert et prosjekt i tråd med fremdriftsplanen og innenfor fastsatt kostnadsramme, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien i en pressemelding.

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien har ledet alle de tre prosjektene som har fullført den omfattende utbyggingen og oppgraderingen i sommer.

– Jeg er veldig godt fornøyd med hva Sporveien som byggherre har oppnådd i samarbeid med våre dyktige entreprenører. Jeg vil takke entreprenørene AF Gruppen, Railcom og Steconfer for jobben og samarbeidet, og likeså våre rådgivere Aas Jacobsen og Multiconsult. Resultatet kan alle se med egne øyne i dag, med to nye bruer, helt ny tunnel til Hellerud, lys i tunnelene på Furusetbanen og 13 kilometer nye miljøvennlige strømskinner. Også skinnene vi kjører på er byttet ut på samme strekning, forteller hun.

Samtidig som den nye T-banetraseen er blitt fullført opp til Hellerud, har Sporveien gjort flere oppgraderinger på særlig Furusetbanen. 13 kilometer med skinner og strømskinner er byttet ut, og 1.900 tonn stål er fjernet og sendt til gjenbruk.

Det er også gjennomført tiltak for en bedre tilgjengelighet og universell utforming på sju T-banestasjoner, deriblant på Mortensrud, Furuset, Haugerud og Bøler. Avstanden mellom T-banetog og plattform er redusert, i tillegg har stasjonene fått bedre belysning, ledelinjer for blinde og svaksynte, oppgraderte høyttaleranlegg og forbedret tilgang til stasjonsområdene.