TETT PÅ. Tunnelarbeidene er tett på både bebyggelse og annen infrastruktur i Oslo.
TETT PÅ. Tunnelarbeidene er tett på både bebyggelse og annen infrastruktur i Oslo.

Her bygges en t-banetunnel mellom boliger og veitunnel

Midt mellom bebyggelse og en av landets mest trafikkerte veitunneler, Brynstunnelen, har AF og Sporveien bygget en ny t-banetunnel for Østensjøbanen. I høst skal de første t-banevognene frakte passasjerer gjennom den nye tunnelen.