Fra venstre: Hilde Nyvoll (ordfører i Nordreisa), Kristina Torbergsen (fylkesordfører Troms), Jon-Ivar Nygård (samferdselsminister), Anette Annesland (administrerende direktør Nye Veier), Kai Petter Johansen (ordfører Kvænangen kommune), Mari Siljebråten (leder hovedutvalg for samferdsel i Troms fylkeskommune), Espen Almlid (utbyggingsdirektør Nye Veier), Lars Bjørgård (prosjektsjef Nye Veier) og Frode Nilsen (konsernsjef Leonhard Nilsen og Sønner). Foto: Nye Veier

Fra venstre: Hilde Nyvoll (ordfører i Nordreisa), Kristina Torbergsen (fylkesordfører Troms), Jon-Ivar Nygård (samferdselsminister), Anette Annesland (administrerende direktør Nye Veier), Kai Petter Johansen (ordfører Kvænangen kommune), Mari Siljebråten (leder hovedutvalg for samferdsel i Troms fylkeskommune), Espen Almlid (utbyggingsdirektør Nye Veier), Lars Bjørgård (prosjektsjef Nye Veier) og Frode Nilsen (konsernsjef Leonhard Nilsen og Sønner). Foto: Nye Veier

Åpnet E6 gjennom Kvænangsfjellet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård takket Nye Veier og entreprenør for vel utført arbeid med E6 gjennom Kvænangsfjellet.

Nye Veier åpnet den nesten 3.500 meter lange tunnelen så fort den var godkjent for trafikk. 15. desember i fjor kom godkjenningen. Tunnelen ble klar for trafikk nesten ni måneder foran skjema.

E6 Kvænangsfjellet er den eneste veien mellom Troms og Finnmark.

– Denne delen av europaveien har hver eneste vintersesong vært preget av stengninger som følge av uvær, i tillegg til mye tidkrevende kolonnekjøring. Når Kvænangsfjellet må stenge for trafikk, så er eneste omkjøringsvei 700 kilometer og går gjennom Finland. Det har stilt samfunnssikkerheten på prøve, skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Jeg må takke Nye Veier som byggherre i dette prosjektet. Når hele strekningen står ferdig, vil den jobben de har gjort være med på å sikre bedre fremkommelighet og mer forutsigbarhet for alle som er avhengige av denne viktige fjellovergangen. Jeg vil også rette en stor takk til hovedentreprenøren Leonard Nilsen og Sønner (LNS). Takk også til kommunene og fylkeskommunen for det gode samarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i meldingen.

I juni 2019 valgte Samferdselsdepartementet overføre ansvaret for utbygging av 25 kilometer lang strekning for fjellovergangen Kvænangsfjellet til Nye Veier.

– Etter at Nye Veier overtok ansvaret for Kvænangsfjellet, har selskapet jobber raskt og godt med prosjektet. Vi er glade for å ha fått lov til å ha et prosjekt som dette her i nord. En ny vintersikker E6-strekning her vil bety noe for folks hverdag i landsdelen. Den vil utvilsomt ha noe for seg, når de to kommunene Kvænangen og Nordreisa skal samhandle og samarbeide, og vi vet at de tiltakene vi gjør har stor betydning for samfunnssikkerheten, både for den sivile og for den militære beredskapen, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier i meldingen.

Konsernsjef for LNS, Frode Nilsen, berømmet Nye Veier for det gode samarbeidet man opplever i forbindelse med prosjektet.

– Vi har rykket opp mange divisjoner i arbeidet med totalentreprise. Selskapet har lært svært mye om ytre miljø og hensynta omgivelsene mest mulig mens vi fullfører samfunnsoppdrag. Prosjektet har krav om måloppnåelse «very good» innen den internasjonale bransjestandarden Breeam. Vi ser vi kan sikte enda høyere; vi går for «excellent» - den høyeste rangeringen. Vi er også stolt over å kunne gjenbruke mer enn 98 prosent av alle massene vi benytter i prosjektet. Prosjektet gjennomføres i et særlig viktig område for reindriften. De interessentene samarbeider vi også utmerket med. Vårt motto er å fremme lokal verdiskapning der vi bygger. Det ser vi at vi klarer. Vi har handlet varer og tjenester for flere hundre millioner kroner, som har kommet lokalt og regionalt næringsliv til gode, sier Nilsen.