Ansatte vil beholde Statoil-navn

Den største fagforeningen i Statoil ønsker å beholde navnet Statoil etter fusjonen med Hydro.

Fusjonen med Hydro kan bli mer vellykket dersom Statoil-navnet beholdes, sier IE Statoils foreningsleder for Statoils sokkelansatte, Dag Unnar Mongstad, på foreningens nettsider. Industri Energi Statoil (IE Statoil) er den største fagforeningen i selskapet, og organiserer nærmere 3000 ansatte. Mongstad mener det er lite som tilsier at et navneskifte er ønskelig eller nødvendig. Det ligger mye penger i Statoil-navnet. Navnet er kjent og innarbeidet og har ikke noe negativt som gjør at det bør fjernes, fastslår han. Utgiftene forbundet med et eventuelt navneskifte mener han i stedet kan brukes til sikre et godt resultat av sammenslåingen mellom de to selskapene. Dette er ikke et oppkjøp, men en riktig fusjon som må gå godt. For langt mindre midler enn det som det er antydet som følge av navneskifte og tap av merkevarenavnet Statoil kan vi synliggjøre på andre måter at dette er en reell fusjon. Vi skjønner at det er viktig for våre kolleger i Hydro at de ikke skal oppfatte seg som oppkjøpt. Samtidig må vi huske at Hydro-navnet skal leve videre med sine lange tradisjoner i norsk industri, sier Mongstad.