Fra venstre: Opplæringsleder Jonny Heimark Olsen, lærlingene Jacob Ruud, Veidekke Entreprenør Sogn og Fjordane, Øyvind Drageset Remme, O. L. Kythe, Henrik Bakke, Brødrene Ulveseth, og Anna Matilda Øsleby, FM Strand og konstituert opplæringsleder Håkon Svoen.

Anna Matilda Øsleby og Jacob Ruud Årets lærlinger i vest

De to betonglærlingene Anna Matilda Øsleby fra FM Strand og Jacob Ruud fra Veidekke Entreprenør distrikt Sogn og Fjordane delte prisen som Årets lærling på Vestlandet for 2019.

Prisen ble delt ut på medlemsmøtet i EBA Vestenfjelske torsdag 21. november. Andreplassen ble delt mellom Øyvind Drageset Remme fra O. L. Kythe og Henrik Bakke fra Brødrene Ulveseth, også de to innen betongfag. Anna Matilda Øsleby er TAF-lærling. Henrik Bakke var TAF-lærling og er nå fagarbeider. Jacob Ruud og Øyvind Drageset Remme følger vanlig løp.

Første kvinnelige lærling i FM Strand
Anna Mathilda Øsleby er TAF-elev ved Knarvik vidaregåande skule og er inne i sitt fjerde og siste år som lærling i FM Strand. Da hun begynte som 16-åring var hun første kvinnelige lærling i selskapet. Nå er fire av totalt 11 lærlinger i firmaet jenter. For tiden jobber Øsleby på et boligprosjekt på Leidarkollen i Loddefjord i Bergen, parallelt med skolegang og pensum i fag som gir studiekompetanse. Hun skal ta fagprøven til våren.

Pådriver på byggeplassen
Jakob Ruud har gått på Sogndal vidaregåande skule og skal ta fagprøven neste sommer. Som lærling hos Veidekke Entreprenør har han vist så gode faglige ferdigheter at han er blitt utnevnt til bas på prosjektet han jobber på nå, det nye bybadet i Ålesund. Ifølge Veidekke er Ruud en pådriver på byggeplassen og opptrer som om han har vært fagarbeider i mange år.

– F antastisk representant for lærlinger
Øyvind Drageset Remme begynte på villmarkslinjen på Voss vidaregåande skule. Etter ett år gikk han over på bygg- og anleggsteknikk og har også tatt realfag. Læretiden hos O.L. Kythe går over tre år. For tiden jobber han på en trafostasjon i Eidfjord i Hardanger. Planen er å ta fagprøve våren 2021. O. L. Kythe sier at Remme er en fantastisk representant for lærlinger og alltid er søkende etter nye ting som kan læres og kanskje forbedres.

Har startet som fagarbeider
Bakke har vært lærling hos Brødrene Ulveseth og tok fagprøven i vår, og jobber nå som fagarbeider i firmaet. Han startet som TAF-elev på Knarvik vidaregåande skule i 2015 og begynte samtidig som lærling hos Brødrene Ulveseth. Etter noen måneder ble han skadet i en arbeidsulykke. Han måtte gjennom en operasjon som gikk fint, men trengte mye opptrening og hvile før han kunne komme tilbake til arbeidslivet. Brødrene Ulveseth uttaler at Bakke har vært en lærling som betonglaget alltid ville ha med seg på grunn av sin positive holdning og meget gode humør.

410 lærlinger i Vestlandet
Juryen bestod av Mads Kleven fra Fellesforbundet og Hans Martin Moxnes fra EBA Vestenfjelske. Kleven sa at årets kandidater var usedvanlig gode. Juryen valgte å gi prisen til en TAF-lærling og lærling som følger vanlig løp. Det er ifølge Kleven tilfeldig av alle fire vinnerne i år er innen betongfag.

Opplæringsleder Jonny Heimark Olsen i Byggopp Hordaland sa at Byggopp i Hordaland og Sogn og Fjordane har 410 lærlinger. I Hordaland er det 110 lærlinger innen betong, noe som er høyest antall i noe fylke. 50 nye lærlinger har kommet til i år.