NY GRØNN AKTØR: Jostein Bjørnstad t.h. etablerer Anleggsgartner Øst Geilo med Pål Lund som medeier. Foto: Pål Kristian Grue Tufte

NY GRØNN AKTØR: Jostein Bjørnstad t.h. etablerer Anleggsgartner Øst Geilo med Pål Lund som medeier. Foto: Pål Kristian Grue Tufte

Anleggsgartner Øst etablerer seg på Geilo

Hyttefolket blir en viktig kundegruppe når Anleggsgartner Øst satser med egen avdeling på Geilo.

Anleggsgartner Jostein Bjørnstad etablerer den nye avdelingen med anleggsgartnermester Pål Lund som medeier. Lund startet Anleggsgartnermester Øst for litt over to år siden, og selskapet har vokst fra null til 33 millioner i omsetning i løpet av denne perioden, ifølge en pressemelding.

Geilos utvikling som helårs hyttedestinasjon og økt bruk av hyttene har fått de to erfarne anleggsgartnerne til å etablere Anleggsgartner Øst.

Bjørnstad er daglig leder og hovedaksjonær, med Lund som styreleder og medeier. Åtte medarbeidere er klare til innsats for hytteeiere, bedrifter, boligeiere og offentlig virksomhet i Hallingdal.

Lokal foranking
– Når vi velger å inngå samarbeid med en større aktør, er det for å bli en del av et sterkt faglig miljø og utnytte stordriftsfordeler, for eksempel på innkjøp, sier Bjørnstad, som selv er fra Geilo.

Pål Lund etablerte Anleggsgartner Øst med base i Sandefjord og Drammen etter å ha forlatt Steen & Lund som han bygde opp til å bli Norges største anleggsgartnerfirma. Han er klar på at Anleggsgartner Øst Geilo er lokalt eid og lokalt styrt. Samtidig ser han at modellen kan være starten på noe nytt og stort, et slags franchisekonsept innen anleggsgartnerfaget.

– Samarbeidet med Jostein Bjørnstad på Geilo kan danne mal for en løsning vi vurderer også flere andre steder. Blir vi i Anleggsgartner Øst invitert til samarbeid av lokale anleggsgartnere som ønsker å vokse og utvikle seg sammen med oss, er vi åpne for det, sier han.

Ifølge meldingen skal bærekraft, gjenbruk og lokal forankring stå sentralt i virksomheten.

– Vi legger vekt på å bruke lokale masser og «sette tomtene tilbake» etter bygging. Vi kaller det revegetering, noe som bidrar til å begrense skadene i naturen i forbindelse med bygging, sier Jostein Bjørnstad.

Pål Lund på sin side peker på at målet er å lage trivelige uterom for folk.

– For å lykkes med det, er det viktig at våre medarbeidere har det bra på jobb. Vi jobber hardt sammen, har det mye moro og deler en felles interesse: lidenskapen og stoltheten for anleggsgartnerfaget, avslutter han.