John Bekken i Statens vegvesen (t.h) og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst, er godt fornøyd med at riksvei 4 strekningen mellom Sandvoll og Amundrud kan åpnes 10 måneder før planlagt.
John Bekken i Statens vegvesen (t.h) og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst, er godt fornøyd med at riksvei 4 strekningen mellom Sandvoll og Amundrud kan åpnes 10 måneder før planlagt.Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen.

Anlegg Øst har nesten halvert byggetiden i rv. 4-prosjekt

20. desember åpner Statens vegvesen ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. Det er ti måneder tidligere enn planlagt.

Da Vegvesenet lyste ut kontrakten for den 3,8 kilometer lange riksvei 4 strekningen fra Sandvoll til Amundrud, var planen at prosjektet skulle ta i underkant av to år med åpning 20. oktober 2023. Nå opplyser Statens vegvesen at Anlegg Øst Entreprenør AS kun vil bruke tolv og en halv måned på å utvide Norges smaleste trefeltsvei fra 10 til 15 meter.

– Anlegg Øst har virkelig stått på, uten at kostnadene har økt. Samtidig har de klart å unngå skader på de ansatte med unntak av en kuttskade finger, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Riktige valg

Anlegg Øst fikk jobben i konkurransen med seks andre entprenører. Vegvesenet forhandlet med tre av dem. Partene skrev kontrakt 1. november 2021. Noen uker etter startet anleggsmaskinene.

Ifølge Statens vegvesen brukte entreprenøren tida godt, og tok særlig ett valg som gjør at veien kan åpnes ti måneder før tida. Etter planen skulle trafikken kjøre over Sandvoll bru i bunn av strekningen i byggeperioden. Før byggestart ble Vegvesenet og Anlegg Øst enige om å lede trafikken utenom den 45 meter lange betongbrua, og inn på den nye avkjøringsrampa fra riksvei 4 ned til fylkesvei 34. Dette gjorde anleggsarbeidet på brua mye enklere og tryggere, opplyser Vegvesenet.

– Vi bygde avkjøringsveien tidlig i byggeperioden, og la om trafikken i mai. Slik fikk vi jobbe i fred for rv.4-trafikken med å utvide brua, sier prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør.

Miniblasting

Arbeidet med å rive brua har vært en av de store utfordringene for entreprenøren. Dette ble løst med såkalt miniblasting. Dette er kontrollert sprenging av konstruksjoner. Metoden er lite brukt av norske entreprenører, men var en løsning Anlegg Øst mente ville være god, opplyser Vegvesenet.

– Metoden var mest skånsom for naboer og rv. 4 trafikken. Den er rask og effektiv, samtidig som gjenbruk av betong er bra for klimaet. Produksjon av sement gir store klimautslipp, sier Kvarberg.

Det gir også pluss i klimaregnskapet til prosjektet at entreprenøren har klart å bruke mer av overskuddsmassen i prosjektet enn planlagt. Det har redusert transporten i prosjektet, ifølge Vegvesenet.

God planlegging og gode løsninger

I tillegg til veiomleggingen i bunn av Lygnabakken, og presisjonssprengningen, mener Vegvesenet entreprenøren har planlagt bruken av folk og maskiner meget bra.

– Effektiv veibygging handler om å planlegge for flere samtidige arbeidsoppgaver på en god måte, sier John Bekken i Statens vegvesen.

Godt samarbeid

Fremskyndingen på ti måneder blir ikke dyrere enn planlagt. Anlegg Øst har vunnet flere anbudskonkurranser, og trenger fagfolkene i andre veiprosjekt når de er ferdige på Hadeland, opplyser Vegvesenet.

Vegvesenet og entreprenøren har jobbet godt sammen. Ifølge byggelederen i Vegvesenet og prosjektlederen i Anlegg Øst, har det vært god stemning i prosjektet siden de første forhandlingsmøtene.

– Det er også et stort pluss at det har vært stabil stamme med gode arbeidsfolk i prosjektet både ute og inne. Det har gitt gode resultater, sier Kvarberg og Bekken.

De mener også at ordningen hvor Vegvesenet forhandler med tre entreprenører før de skriver kontrakt, gjør at entreprenøren kjenner prosjektet svært godt.

– Det var viktig for at vi kunne starte anleggsarbeidet raskt, sier Kvarberg.

Dette er gjort

Når veien åpner har Anlegg Øst Entreprenør og underentreprenører blant annet:

* Sprengt 40.000 kubikkmeter stein.

* Kjørt 13.000 kubikkmeter stein og jord ut av anlegget.

* Lagt 20.000 tonn asfalt.

* Bygd 400 meter støyskjerm.

* Satt opp seks kilometer med rekkverk og midtrekkverk.

* Montert 150 lysmaster.

* Det er gravd 5.500 meter med grøfter til kabler og vann.