Tore Mjaavatn, Mestergruppen (f.v.), Atle Andersland og Lars-Atle Aase fra Andersland Bygg AS og Per Ivar Harila, Mestergruppen

Andersland Bygg viderefører samarbeidet med Mestergruppen

Andersland Bygg AS viderefører samarbeidet med Mestergruppen, nå som medlem i Mesterhus og Byggtorget. 

Andersland Bygg har samarbeidet med Mestergruppen over lang tid, som medlem i Byggeriet, og som medlem i Vestlandshus. Når Vestlandshus nå har valgt å avslutte samarbeidet med Mestergruppen var det naturlig for Andersland Bygg å gjøre en total vurdering av sin kjedetilknytning.

– Vi har gjort en grundig vurdering av hvilke kjedekonsept vi vil være best tjent med å representere. Vurderingen endte opp med en tydelig konklusjon. Denne innebærer at vi fortsetter samarbeidet med Mestergruppen. Vi blir medlem i Mesterhus og Byggtorget. Vi er overbevist om at dette vil styrke våre muligheter til å ta betydelige markedsandeler lokalt i vårt marked. Vi oppfatter Mestergruppen som den ledende aktøren i Norge på kjedevirksomhet, og utvikling av medlemsbaserte kjeder og tjenester til disse, sier daglig leder i Andersland Bygg AS, Lars-Atle Aase.

Kjededirektørene for både Byggtorget og Mesterhus var forleden til stede på Tysnes da kjedeavtaler ble signert.

– Vi representerer nå både Byggeriet og Byggtorget. Vi tror Byggtorgetkonseptet vil passe enda bedre for Andersland Bygg enn det Byggeriet gjorde. Vi er i gang med å legge planer sammen med Andersland Bygg for en omprofilering av deres anlegg. Det vil bli et veldig tydelig skifte, sier kjededirektør Per Ivar Harila.

Ambisjonen for Mesterhus er å være Norges største boligbygger. Kjededirektør Tore Mjaavatn er svært fornøyd med å få inn Andersland Bygg AS som nytt medlem.

– Dette vil styrke vår posisjon betydelig i denne regionen, sier Mjaavatn. Andersland Bygg AS er en svært profesjonell aktør, og vårt kjedekonsept vil ytterligere styrke deres grunnlag for å bli den beste leverandøren av disse tjenestene i denne regionen, avslutter Mjaavatn.