– Det er bra trøkk i anleggsmarkedet om dagen, og vi har solgt alle maskinene vi hadde med oss til utstillingen, sier daglig leder Peder Andersen i AMV. Her foran en av overjordsriggene som selskapet har bygget. Foto: Svanhild Blakstad

– Det er bra trøkk i anleggsmarkedet om dagen, og vi har solgt alle maskinene vi hadde med oss til utstillingen, sier daglig leder Peder Andersen i AMV. Her foran en av overjordsriggene som selskapet har bygget. Foto: Svanhild Blakstad

AMV stilte ut tre maskiner på messa - nå er alle solgt

To overjordsrigger og en nyutviklet batteripakke for AMVs arbeidsplattformer er solgt til kunder før Vei og Anlegg er ferdig.