Alle piler peker oppover

Vi er helt enig med Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret som forteller at 2013 ligger an til å blir det beste året noensinne for den norske byggenæringen. 2012 ble det beste året byggenæringen noen gang har opplevd i Norge – og 2013 blir bedre. Ifølge Prognosesenteret skal det investeres for 360 milliarder kroner innen bygg og anlegg i 2013.

Nå må man i en urolig verden selvsagt ta forbehold. Det vi opplevde under finanskrisen var smertelig for mange i eiendom, bygg og anlegg. Likevel velger vi å være optimister. Vi har tross alt lært av det som gikk galt sist. Aldri før har det norske folk hatt så store verdier bak seg. Mange har mye gjeld – men verdien overstiger gjelda. Men stuper boligprisene kan mange få det tøft.

I tillegg til alle investeringene i bygg og anlegg, skal det også investeres 200 milliarder kroner i olje-og gassektoren. En god del milliarder kroner skal brukes på land – og de som må gjøre jobben er byggenæringens utøvere.

Innen boligbyggingen forventer man en vekst på 9-10 prosent fra 2012. Øye forventer at vi klarer å bygge rundt 30.000 boliger i inneværende år. Men i følge han kunne vi ha bygget det dobbelte. Behovet er der, men man skal vokte seg vel for ikke å forskreve seg.

Før det sprakk forrige gang i norsk næringsliv var det utrolig mye spekulasjon – ikke minst i eiendomsbransjen. Det synes å være noe mer edruelighet nå.

Norge opplever nå at vi selger dyrt samtidig som vi kjøper billig. Nordmenn er vinnere av det store loddet. Men for all del – bruk vett og forstand. Og som sagt, det er lett å forskreve seg.