OCCI

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Innovasjonsparken ved Radiumhospitalet skal være en forskningsbasert industriklynge for kunnskapsdeling, universitetssykehus, kreftrelatert biomedisin og næringsutvikling.
Et viktig bindeledd i integreringen mellom utdanningsforløp og forsking er Ullern vgs som er flyttet inn etter fire år i «utlendighet».

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Forskings- og næringsbygg og vgs
Bruttoareal: 36.000 kvm
Byggherre: OCCI AS
Totalentreprenør: Skanska Norge
Kontraktssum eks mva:
800 millioner kroner
Arkitekt og LARK: DARK Arkitekter
(i samarbeid med Arkitektpartner)
Interiørarkitekt for løst og fast inventar: LINK interiør
Prosjekt- og byggeledelse:
ÅF Advansia
Rådgivere: RIV VA: Hjellnes Consult l RIB Prefab: Contiga l RIBR og RI Miljø: Norconsult l RIA: Brekke og Strand Akustikk l RIB: Aas-Jakobsen l RIG: Geovita l RIV: DeltaTek l RIE: Heiberg & Tveter l RI Trafikk: Asplan Viak

Underentreprenører/leverandører: Rør: Imtech l Ventilasjon:
Haaland Klima l Elektro: GK Elektro l Grunnarbeid: Reiersen Entreprenør / Tor Lunde l Kalkstabilisering: Hercules Grunnlägging l Spunt og peling: Kynningsrud l Armering: Armeringsservice l Prefabelementer: Contiga l Taktekking: Icopal Tak l Mur-, puss- og flisarbeider: Fjellheim og Knudsen l Tømere: GST Byggmontering l Himling og modulvegger: Modulvegger l Lås og beslag: TrioVing l Utomhusarbeid og gartner: Uteanlegg l Gulvtapetsering: Intep l Gulvsparkling: Resconsult l Eiendomsbesiktigelse og rystelsesmåling: SBV-Consult l Setningsnivellement: Scan Survey l Glassfasader og alu.dører: Profilteam l Heis: Schindler l Alucubond kledning: Flex l Maler: Magnusson l Branntetting: Firesafe l Fasade-elementer: Ringsaker Takelementer l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Trapper og rekkverk: EMV Construction l Utstyr til flerbrukshall: EGAS Sport l Kjøkken: HTH l Kjerneboring: Mimax Asfal & Betong l Lydvegger flerbrukshall: Killingmo & Tønsberg l Blokkvegger: Trysil Byggprodukter l Skilting: Signex l Fast Inventar: Idema l Dører: Daloc l Rullegitter: Olar Industrier l Fjellsikring: Gjerden Fjellsikring l Sikring over glasstak: Livlina

Bak byggherre OCCI AS (Oslo Cancer Cluster Innovation Park) finner vi Utstillings-
plassen, OBOS Forretnings-
bygg, SIVA Eiendom Holding, Industrifinans OCCI og Oslo Cancer Cluster. Av de nesten 36.000 kvm tar skolen i bruk 13.300 kvm, mens 4.550 kvm er satt av til utomhusarealer.
Skanska Norge har total-
entreprisen på 800 millioner kr. eks. mva. DARK Arkitekter i samarbeid med Arkitektpartner har stått for utformingen, mens ÅF Advansia har hatt prosjekt- og byggeledelse.

Et ønske om synergi
Målet er å gjøre OCCI til Europas mest attraktive og ledende miljø innenfor kreftforskning, der kun de synlige ytre rammene for bygget skal være begrensningen i samspillet mellom de forskjellige virk-
somhetene.
– Håpet er å få en synergi-
effekt mellom skoleelevene og den øvrige virksomheten i bygget, som er relatert til kreftforskning og -behandling. Ett eksempel er sykehusapotekets medisinproduksjon og skolens linje for apotek-
teknikk. Bygget er tegnet slik at virksomhetene skal ha felles innganger, kantine og fellesaktiviteter for å kunne oppleve litt av hverandres aktiviteter. Dette konseptet er visstnok unikt, i hvert fall i europeisk sammenheng, forklarer ÅF Advansias prosjektleder, Arnulv Eskeland.
Den nye skolen ligger om-
trent på samme sted som den som ble revet i mai 2012. Nye Ullern vgs er et OPS-
samarbeid. Hele prosjektet tilfredsstiller Energiklasse B, og ligger an til å oppnå miljøkravene for BREEAM-
NOR Very Good. Bygget blir klassifisert etter en BREEAM bespokemanual tilpasset det sammensatte programmet i bygget.


Lang prosess
Innovasjonsparken er et resultat av en lang prosess, der Skanska i sin tid hadde utviklet et forprosjekt som OCCI senere overtok og deretter la ut i en offentlig anbudskonkurranse. Den gikk Skanska seirende ut av.
– Det har vært en lang prosess, med store forventninger. Men også utfordringer – en av de første var en verneverdig kalklinde-
skog som tett omkranser bygget i øst. Ingen trær måtte skades. Det minste inngrep fordret en trepleier, pluss en tredjeparts-
kontrollør for denne igjen, sier Kenneth Blåfjell, prosjektleder i Skanska.
Kalklindeskog er ikke en tresort, men en betegnelse på hovedsakelig lind og hassel som vokser på kalkgrunn. Det er en svært sjelden og truet type natur, som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven med rett til lovfestet beskyttelse.
– Vi klarte å tilpasse oss både skogen og lovverket, men det la noen føringer for prosjektet og kunne i verste fall ha truet det, bekrefter Eskeland.

Dybdeforskjeller
Skanska skrev kontrakt i mars 2013, men var etter en kort mobiliseringstid allerede i gang på tomta måneden etter.
– Ut i fra prøveboringene visste vi at det var en blanding av grunnforhold, med både tørrskorpeleire, delvis kvikkleire og løst og fast fjell. Alt skulle i utgangspunktet håndteres med kalk-
stabilisering og stålkjernepeler. Men det viste seg å være store lokale forskjeller med dybder til fjell. Det påvirket fundamen-
teringsmetoder og fremdrift, forteller Blåfjell.
Betongarbeidene startet opp i september 2014, med plasstøping av bunnplate og kjellervegger med vanntett betong. Bunnplaten ligger sju meter under grunnvannsnivå. Tetting av byggegropa og bygging av vannbarriere under bunnplate, samt installasjon og drift av to vanninjeksjonsbrønner var viktig for å opprettholde stabile grunnforhold. Mot fjellskrenten i nord ble det også benyttet ca. 70 meter med vaiersaging.


Sykehus i drift
Byggingen ble flankert av Radiumhospitalet i vest, der data-
senteret har en stor og selvfølgelig sårbar logistikkhåndtering. Mot vest er det også en heftig daglig trafikk med taxier og helsebusser, mens nærmeste nabo er Forskningsbygget som er særdeles lettpåvirkelig for støy og rystelser.
Begrensningen i nord består av bolighus, mens den verneverdige skogen er i øst. De opprinnelige planene om å angripe prosjektet fra to kanter måtte derfor skrinlegges – alt måtte tas inn fra syd.
– Det har jo vært diskutert ulike løsninger tidlig i prosessen, om hvilke programfunksjoner som naturlig hører sammen. Vi har vært opptatt av at innovasjonsparken skal henge sammen for de mange brukerne som skal ha nytte av hverandre og møtes på en felles arena. Samtidig skal det legges til rette for at alle brukerne får sine behov og funksjoner dekket i sine arealer, sier Vivian Steinsåker i DARK Arkitekter.
Løsningen ble et sokkelplan over to etasjer, med tre kontor-
lameller – to på fire etasjer, og den lengst i vest på fem etasjer – plassert oppå.
I lamellene finner vi foruten kontorarealer, også apotek, rentrom og avanserte laboratorier. Med få unntak disponerer Ullern vgs de to første etasjene, mens forskings- og bioteknikkvirksom-
hetene holder til i lamellene. Mot skolearealene ligger auditoriet og flerbrukshallen som går over tre etasjer. Over store deler av hallen, auditoriet og de tekniske rommene, er det bygget en skolegård.

Store atrier
Innovasjonsparken er bygget opp rundt fellesarealene som er satt sammen slik at de danner et enormt sammenhengende rom, der flerbrukshallen er et viktig bindeledd mellom kantine og bibliotek/mediatek. De to sistnevnte utgjør to like store innvendige atrier, hver med 220 kvm overlys.
Flerbrukshallen blir en storstue som kan nyttes til idrettsarrangementer eller til konferanser. Den kan åpnes mot kantine og bibliotek og samle opptil 900 personer.
– Vi har valgt å bruke lyse materialer i interiøret for å ha en god utnyttelse av dagslyset, samtidig som materialiteten er robust og tilpasset skolens bruk. Vårt konsept er et lyst bakteppe for byggets aktivitet. Møblering, kunst og folk som ferdes rundt i bygget skal være kontrasten mot dette lyse bakteppet, sier Steinsåker.
Sokkelen, kjellervegger og flere uteelementer er delvis belagt med tegl, som er tilpasset småhusbebyggelsen i nord. Fasadesystemet i glass og aluminium i sør skal sikre lysinnslipp og samtidig vise frem det spennende som skjer inne i arealene. I yttervegger i alle andre fasader er det lyse naturelokserte aluminiumsplater som står i kontrast til de mørke vindusflatene med sine antrasitgrå, nesten sorte profiler.

Primærfarger
Vindussmygene i hver lamell har friske farger, primærfargene blå, gul og rød. I tillegg har de tre standard vindusformatene hver sin nyanse av de tre nevnte fargene. Bunnprofilen på de utvendige persiennene har også samme farge slik at fargen dekker hele vindussmyget når persiennene er oppe. Fargene er valgt for å gi bygget et mer lekent og eksperimentelt preg som passer aktiviteten i bygget; skole og forskning.
OCCIs energibehov ivaretas av en 7.900 liters høyspentkjele i varmesentralen som kan yte 4 megawatt.
– Bygget har en tradisjonell konstruksjon med bærekraftige, nøkterne og robuste løsninger. Her er pengene lagt i tekniske løsninger og i utstyr. En del av den komplekse brukertil-
pasningen er spesialventilasjonen, ikke bare for laboratorie-
virksomhetene i forskningsdelen, men også i skolearealene. Det er desentraliserte ventilasjonsanlegg, med to i hver etasje. Med det sparte vi mye plass til vertikale føringer. Oslo Universitets-
sykehus har to ekstra og lukkede ventilasjonssystemer, sier Blåfjell.
Nå i høst begynte det 750 elever, men skolen er dimensjonert for 900 elever og 100 ansatte. De tar i bruk en gjennomprosjektert og fulltestet skole.
– Brukerprosessen har vært svært omfattende. For oss i prosjektledelsen har utfordringen vært å sitte i en trekant med byggherre, leietaker og entreprenører og koordinere prosessen og finne løsninger. Det har vært en tverrfaglig og spennende oppgave som har gått veldig bra. Også HMS og SHA har fungert slik det skal, forteller Eskeland.
– OCCI har for Skanska ikke vært en walk in the park, men vi har fra start av bemannet prosjektet godt. Det er også brukt BIM hele veien, og vi hadde en svært god prosjekteringskompetanse som ga høyde for å kunne håndtere de endringer som byggherre ville ha etter krav fra sine leietakere, avslutter Blåfjell.


Flere prosjekter