AF-oppkjøp i svensk byggentreprenør

AF Gruppen har kjøpt 45 prosent av byggentreprenørselskapet Jonasson & Kilenstam Byggnads AB i Göteborg og flagger dermed en satsing også på byggsiden i Sverige. Fra før har AF Gruppen etablert AF Anlägning AB i Stockholm.

Konsernsjef Per Ove Aftreth i AF Gruppen opplyser til Byggeindustrien at man i Norge på byggsiden har konsentrert virksomheten til Østlandsområdet. Tilsvarende modell vil vi benytte i Sverige hvor satsningsområdet blir Vest-Sverige som hittil har vært et vekstmarked, sier han. Godt lederskap Aftreth er svært fornøyd med lederskapet som er hentet inn til Sverigesatsingen innen bygg. Vi har fått tak i Sveriges beste byggere som kan vise til økonomisk suksess. Den arbeidende styreformannen har over lang tid kunnet presentere gode resultater i tidligere Platzer Bygg, mens den nye administrerende direktøren har bygd opp Peab Vest-Sverige til positive resultater, opplyser han. Til ny arbeidende styreformann er påsatt Leif Andersson. Han kommer fra stilling som adm. direktør for Selmer Bygg i Gøteborg. Tidligere var han sjef i Platzer Bygg som ble kjøpt opp av Selmer. Som administrerende direktør har AF Gruppen hentet inn Jan Edlund. Han er sivilingeniør fra Chalmers i Göteborg og var tidligere leder for Peab Väst-Sverige. Edlund har dessuten hatt flere sentrale posisjoner i Peab. Eiendomsutvikling Jonasson & Kilenstam Byggnad AB ble etablert i 1962 og har siden starten hatt en stabil posisjon i det vestsvenske byggemarkedet. Den vesentligste produksjonen har vært innen byggfornyelse. Hensikten vår er å utvikle selskapet til å beherske en større del av næringskjeden og særlig er vi opptatt av å få dreid virksomheten mot eiendomsutvikling med tomtekjøp via prosjektering og utførelse til salg, sier Aftreth som opplyser at ambisjonen er å gjøre Jonasson & Kilenstam AB til et av Vest-Sveriges største entreprenørforetak. Byggkontrakt Entreprenørselskapet har inngått en kontrakt med AF Gruppen om utførelsen av prosjektet Lindholmen 2:10 på Norra Älvstranden i Göteborg som er et utbyggingsområde analogt med Aker Brygge i Oslo. Avtalen omfatter totalentreprise på bygging av et kontorbygg på ca 13 000 kvadratmeter med en kontraktssum på 190 millioner svenske kroner. AF Anlägning AB og Jonasson & Kilenstam AB vil være fundamentet for AF Gruppens virksomhet og videre ekspansjon i Sverige. Omsetningen i Sverige er neste år anslått til å nå om lag 300 millioner svenske kroner.