AF kjøper egne aksjer

AF Gruppen ASA har i dag kjøpt 88 000 egne aksjer til en kurs på NOK 112 per aksje.

Selger er Moger Invest AS, hvor Leif Jørgen Moger, styremedlem i AF Gruppen ASA, er majoritetseier. Aksjene skal benyttes som deloppgjør for kjøpet av de resterende 33 prosent av aksjene i JK Bygg i Göteborg AB. Etter transaksjonen er ny beholdning av egne aksjer 94 930.