Fra venstre Anette Utnes, Ann-Cathrin Aasen, Knut Ekern, Linda Kverneng, Amund Tøftum og Lars Christian Paulsen. Foto: Lasse Lerdahl
Fra venstre Anette Utnes, Ann-Cathrin Aasen, Knut Ekern, Linda Kverneng, Amund Tøftum og Lars Christian Paulsen. Foto: Lasse Lerdahl

AF Gruppen tildelt Stockman-prisen for finansrapportering

AF Gruppen vant Stockman-prisen 2022, prisen som deles ut til selskaper som utmerker seg innen løpende informasjon og finansiell rapportering.

Ifølge juryen scorer selskapet høyt på åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktørene, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk og segment informasjon i års- og delårsrapport, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

– Vi er stolte over å bli tildelt denne prisen den første gangen vi er nominert. Vi er opptatt av å formidle den finansielle informasjonen på en åpen, konsistent og forståelig måte og legger stor vekt på kommunikasjonen i dette, sier Anny Øen, konserndirektør for finans i AF Gruppen i meldingen.

Prisen deles årlig ut til børsnoterte selskaper i to klasser – Åpen klasse og Mindre og mellomstore selskaper. Prisen deles ut av Forening for finansfag (FFN). Vinnerne ble offentliggjort under Finansanalytikerforeningens seminar om finansiell rapportering torsdag 22. september.

Komiteen legger stor vekt på ESG, altså selskapenes ansvar innen miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance). ESG står for 30 prosent av de helhetlige kriteriene.