Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

AF Gruppen satser på bioenergi

AF Energi og Miljø AS har gjennomført kjøp av 70 prosent av aksjene i bioenergiselskapet ETA Norge AS.