AF Gruppen moderniserer renseanlegg i Vänersborg

AF Gruppen er tildelt oppdraget med å bygge ut og modernisere Holmängens avløpsrenseanlegg i Vänersborg kommune.

Oppdragsgiver er Vänersborg Kretslopp & Vatten. Kontraktsbeløpet er 152 millioner svenske kroner uten merverdiavgift, og oppdraget utføres som en totalentreprise, skrivr AF Gruppen i en pressemelding.

Oppdraget omfatter bygging av nye bassenger og bygninger i tillegg til ombygging, renovering og modernisering av det eksisterende anlegget, for å kunne innfri rensekravene i fremtiden. Arbeidene omfatter komplette anlegg inkludert bygg- og grunnarbeider, maskin-, el- og VVS-installasjoner samt prosjekterings- og anleggsarbeid.

– AF Gruppens virksomhet i Sør-Sverige går for å være Sveriges fremste spesialister på bygging av vann- og avløpsanlegg. Vi ser frem til å levere Vänersborg kommune et anlegg av svært høy kvalitet, sier Bård Konrad Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige i meldingen.

Byggingen forventes å starte første kvartal 2022 med endelig inspeksjon høsten 2023.