Illustrasjon: LMR arkitektur

AF Gruppen moderniserer og utvider studenthybler i Oslo

AF Gruppen er valgt av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for rehabilitering av Olav M. Troviksvei 8-10 og ombygging av Olav M. Troviksvei 6 på Kringsjå i Oslo.

iO er studentsamskipnad for 25 studiesteder i Oslo og Akershus. Byggene ble oppført da Kringsjå studentby ble etablert i 1969, og prosjektet er et ledd i SiOs strategi for oppgradering av den eldre bygningsmassen på Kringsjå. Tiltaket gir flere og mer moderne studentboliger. Det blir en økning på 114 hybler sammenlignet med dagens situasjon.

Arbeidene omfatter utskifting av fasader, påbygg av en etasje på lavblokk og bygging av totalt 349 studenthybler med tilhørende fellesarealer og utomhusarbeider. Kontrakten er en totalentreprise med verdi ca. 156 millioner kroner eks. mva. Arbeidene starter opp i juni 2016.

- Vi ser frem til å samarbeide med SiO i dette prosjektet og bidra til et løft for studentboliger i Oslo. Denne typen rehabiliteringsprosjekter sammenfaller godt med AF Gruppens spesialiserte kompetanse i rehab-segmentet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

- Dette markerer starten på oppgraderingen og utviklingen av Kringsjå studentby, og det er viktig for SiO å samarbeide med en solid og anerkjent entreprenør. Vi har gode erfaringer med AF Gruppen fra tidligere, og det gir også trygghet for at leveransen blir i tråd med våre forventninger, sier Helge Haugen, eiendomsdirektør i SiO.

Det er LMR arkitektur som har tegnet prosjektet.