AF Gruppen kjøper tilbake Miljøbase Vats

AF Gruppen har inngått avtale om kjøp av 119 885 aksjer i Miljøbase Vats fra 60 nåværende aksjonærer. AF Gruppen vil etter dette eie 99,9 % av aksjene Miljøbase Vats AS.

Miljøbase Vats omfatter 97,7 mål tomt som er eid av Miljøbase Vats AS og to tomter på til sammen 196,5 mål som er leid av Vindafjord Kommune. Leieavtalene med Vindafjord Kommune ble inngått i 2004 og har en løpetid på 30 år med opsjon på forlengelse i ytterligere 20 år. Miljøbase Vats AS leier ut alle eiendommene til AF Offshore Decom AS.

AF Gruppen solgte seg i 2010 ned fra 100 % til 40 % eierandel i Miljøbase Vats AS. AF Offshore Decom leier i dag anlegget Miljøbase Vats fra Miljøbase Vats AS for en årlig leie på MNOK 49,5. Markedet for riving av offshoreplattformer er preget av diskontinuitet. Aktiviteten på Vats har vært relativt jevn frem til 2013 mens det i 2014 har vært lav aktivitet. AF Offshore Decom søker å erstatte faste kostnader med omsetningsbaserte kostnader. For å få kontroll over Miljøbasen og derav kunne påvirke de faste kostnadene, har AF Gruppen nå kjøpt tilbake aksjemajoriteten i Miljøbase Vats AS.

Samlet kjøpesum for de kjøpte aksjene er NOK 135,8 millioner i kontanter, noe som verdsetter aksjekapitalen i selskapet til NOK 226,3. Det er ingen uoppfylte betingelser for gjennomføring av kjøpet. Kjøpet vil bli finansiert fra AF Gruppens kontantbeholdning.

Det er ingen ansatte i Miljøbase Vats AS. Robert Haugen er daglig leder i selskapet, men er formelt ansatt i AF Gruppen Norge AS som konserndirektør for virksomhetsområdet Offshore i AF Gruppen konsern.

Styret består av Sverre Hærem, Robert Haugen, Leif J. Moger, Øystein Worren og Kristian Holth.

Det er ikke inngått avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i AF Gruppen eller i Miljøbase Vats. Enkelte av de selgende aksjonærene er imidlertid representert i styret i AF Gruppen ASA. Disse representantene deltok ikke i styret sin behandling av transaksjonen.