Mens dumperen har en løftekapasitet på 42 tonn, så har lastemaskinen en løftekapasitet på 14 tonn. Foto: Marius Lysø

AF Ghella har sprengt tre fjerdedeler av hallene

AF Ghella er i gang med byggingen av rentvannstunnelen på vegne av Vann- og avløpsetaten i Oslo. Siden oppstarten i desember har tunnelboremaskinen (TBM) boret 440 meter, ifølge etaten. Entreprenøren har også sprengt 4,8 kilometer av totalt sju kilometer for adkomsttunnelene.