Brødrende Brøndbo advarte mot kontraktsformen på E6 Helgeland Sør i 2014. De mener parsellkuttet som ble varslet mandag, er en konsekvens av kontraktsformen man valgte de gangen. Illustrasjonsfoto.

Advarte mot kontraktsvalg i 2014 - entreprenør mener parsellkutt på E6 Helgeland sør kunne vært unngått

Entreprenøren Brødrene Brøndbo reagerer på nyheten om at de to sørligste E6 Helgeland sør-parsellene blir tatt ut av prosjektet på grunn av kostandssprekk.

Odd Erling Brøndbo i Brødrene Brøndbo mener kontraktsformen må ta skylda for at to parseller kuttes på E6 Helgeland Sør. Foto: Privat

Mandag gikk Statens vegvesen ut med en pressemelding om at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen for prosjektet, blant annet fordi prisene som ble levert av markedet er høyere enn beregnet.

Den andre grunnen til kuttet er de dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal.

For fire og et halvt år siden gikk Odd Erling Brøndbo i Brødrene Brøndbo ut i Helgelendingen og advarte mot Statens vegvesen valg av vegutviklingskontrakter på E6 Helgeland Sør.

Kontraktsformen, som var ny på E6 Helgeland Sør, inneholdt tre hovedkomponenter: Prosjektering, bygging og vedlikehold.

Tidsperspektivet er 15 år, inkludert byggetid.

Odd Erling Brøndbo mente resultatet av kontraktsformen ville bli store kontrakter og at de ville innebære så stor risiko for entreprenørene at kun noen få store kunne bli med å konkurrere om de. På E6 Helgeland Sør var det to entreprenører med i konkurransen.

– Jeg tenker at den nye kontraktsformen kan fordyre bomprosjektet E6 Helgeland, advarte Odd Erling Brøndbo den gangen.

– Entreprenørene må ta en svært høy pris for det som blir en så stor risiko. Dette er en ekstrapris som samfunnet, og da bilistene, må betale for, sa Brøndbo i 2014.

– Trist og unødvendig

Nå skriver vi snart 2019 og Brøndbo sier følgende om nyheten Statens vegvesen gikk ut med mandag:

– Det er dessverre ikke overraskende. Dette er resultatet av den kontraktsformen de gikk for den gangen, og man ender altså opp med å få én mil mindre vei for pengene. Det er trist og unødvendig, sier Odd Erling Brøndbo til Byggeindustrien.

– De små utelukket fra konkurransen

Han mener selskaper på Brødrene Brøndbos størrelse var helt utelukket fra å konkurrere om E6 Helgeland Sør på grunn av størrelsen og kontraktsformen som ble valgt.

Han mener det er hovedgrunnen til at kun to entreprenører ville bygge ut E6 Helgeland Sør.

– De største entreprenørene er dyktige, for all del, men det finnes også mange små firmaer på vår størrelse som kan gå inn og gjøre en god jobb. Dessverre er vi fullstendig utelukket fra å konkurrere om de store kontraktene, sier Odd Erling Brøndbo.

– Du får kanskje noen stordriftsfordeler og større fremdrift med å lyse ut disse store kontraktene i markedet, men spørsmålet er hva det koster, legger han til.

– Ikke lavere meterpris på andre kontrakter

Prosjektleder for E6 Helgeland Bård Nyland i Statens vegvesen.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen mener det ikke er grunnlag for å si at kontraktsmodellen som ble valgt er årsaken til at de nå må kutte to parseller.

– Vi har også lyst ut andre typer kontrakter i området, og det er ingen ting som tyder på at det har vært lavere meterpris der enn det som vi har hatt på veiutviklingskontrakten, sier Nyland til Byggeindustrien.

– Brøndbo mener dere har valgt en konktraktsform og størrelse som har utelukket mange mindre aktører fra å konkurrere, og at dere dermed endte opp med for dårlig konkurranse og en høyere pris enn nødvendig?

– Han har for så vidt rett i at størrelsen utelukket noen aktører, men veiutviklingskontraktene har vært et bevisst valg fra utfra det oppdraget vi fikk, både politisk og med tanke på NTP. Dette er større kontrakter som har vært rettet mot de store nasjonale og internasjonale entreprenørene, sier Nyland.

Han mener likevel konkurransen har vært god.

– Den første runden måtte vi riktignok avbryte fordi vi fikk for få tilbydere, men da den ble lyst ut på nytt hadde vi mange interessenter for E6 Helgeland sør. Ni ønsket å bli prekvalifisert, to ble forkastet og seks ble til slutt prekvalifisert. Deretter inviterte vi fire av de seks beste videre i en konkurransepreget dialog, og det førte til at vi gikk videre med Skanska, Hæhre og NCC. Og så var det jo i denne konkurransen det ene anbundet ble levert til feil postadresse, og dermed endte vi opp med to som leverte pris. Men vi anså konkurransen som tilfredsstillende, sier Nyland.

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken, utgjør til sammen rundt 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensen til Nord-Trøndelag.

Hele Helgelandsutbyggingen har en kostnadsramme på cirka 6,5 milliarder kroner, mens Skanska-kontrakten på E6 Helgeland Sør er den største i prosjektet med en verdi på 2,88 milliarder kroner inklusiv mva.