Foto: Mycoteam

Advarer mot råte i moderne nybygg

Fukt- og råterådgiveren Mycoteam mener nye norske hus ikke tåler vær og vind like godt som eldre bygninger, og at enkelte nybygg kan begynne å råtne allerede etter tre til fem år.

I

dag bygges mange norske hus i funkisstil, med miljøvennlige materialer og med god energisparing.

– I utgangspunktet er alt dette positivt, men summen er en veldig økt belastning på fasaden, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam i en pressemelding fra rådgivingsselskapet.

Rådgivningsselskapet Mycoteam utfører inspeksjoner med tanke på fukt, mugg og råteskader i boliger, næringsbygninger og offentlige bygninger. Jenssen er bekymret over utviklingen i byggebransjen.

– En rekke nye norske hus tåler rett og slett ikke å stå ute, sier Jenssen.

Det er spesielt mangelen på takutspring på funkishusene som Mycoteam mener kan senke levetiden til fasadene.

– Et takutspring på 20-30 centimeter gir en veldig god beskyttelse for fasaden. Når det mangler, vil vannet renne ned langs veggen og øke faren for sopp- og råteskader etter få år, sier Jenssen.

– I gamle dager tørket ytterveggen av seg selv når man fyrte innendørs. Moderne hus er så godt isolert at ytterveggen forblir kald og våt lenger enn før. Både trehus og murhus er mer utsatt for skader når ytterveggen ofte er våt, fortsetter han i meldingen.

Miljøvennlig maling

Maling og murpuss skal beskytte ytterveggen mot naturkreftene. Men mange av de nye produktene er ikke gode nok, mener Jenssen, og får støtte fra Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

– For å gjøre malingen mer miljøvennlig, har pålagte restriksjoner og direktiver ført til at produsentene har måttet fjerne noen effektive, men miljøskadelige, stoffer. Selv om det jobbes intenst med nye kombinasjoner som står seg mot sopp, er dagens maling ofte mindre holdbar enn den vi hadde på 1970-tallet, sier treteknolog Lone Ross Gobakken ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i pressemeldingen fra Mycoteam.

Noen velger også å ikke male huset i det hele tatt.

– Man må ha mye høyere kvalitet på utførelse og detaljering når man velger en umalt fasade. Alle detaljer må være perfekte og materialvalget må være riktig, ellers risikerer man at veggen blir for våt og begynner å råtne, sier Gobakken.

Feil løsininger

Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Trond Bøhlerengen, sier til Byggeindustrien at Mycoteams advarsler absolutt er noe norske utbyggere bør ta til seg, men at problemet ligger i valgene de tar, og ikke nødvendigvis på krav til energibesparelser og miljøvennlige produkter.

– Det er mange krav å forholde seg til på miljø, men hovedårsaken til at man får fuktproblemer i nye bygg, er at man har valgt feil løsninger og materialer, sier han.

Bøhlerengen understreker at det finnes både produkter og løsninger tilgjengelig for å bygge miljøvennlige og moderne bygg uten å risikere fuktskader i løpet av få år.

– Det er sånn i bygningsfysikken at man endrer fuktforholdene når man endrer temperaturforskjellene, men for å kompensere, kan man også velge mer robuste løsninger. Mitt inntrykk er at det ofte dreier seg om at utbygger ikke benytter seg av den kunnskapen som ligger i bransjen. Det er mange løsninger som ser bra ut, men som samtidig er sårbare. Hvis man da velger feil løsninger, går det fort galt, sier han.

– Vi i SINTEF Byggforsk mener dette lett kan unngås med de riktige løsningene, avslutter Bøhlerengen.