Det pågår to store modulfengselsprosjekter i Norge om dagen, ett på Eidsberg og ett på Ullersmo (her på bildet). Det er fengselet på Eidsberg som har slitt med sopp og fuktproblemer. Foto: Statsbygg

Fukt og sopp-problemer i Statsbyggs nye modulfengsel

De nye modulfengslene skal gi Norge nye og billigere fengselsplasser i rekordfart. Nå har Statsbygg hatt problemer med fukt og sopp i veggelementer i Nye Eidsberg fengsel. Men selve modulene skal ikke være rammet.

Både justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og Statsbygg har snakket varmt om de to modulprosjektene på Eidsberg i Østfold og Ullersmo i Akershus de siste ukene.

Les hva Statsbygg og Skanska Husfrabrikken mener om sopp- og fuktproblematikken lenger nede i saken.

Modulfengslene skal gi til sammen 192 nye fengselsceller, og både regjeringen og Statsbygg har trukket fram rask byggetid, lavere kostnader og færre byggefeil som noen av de store fordelene med de nye modulfengslene.

Nå viser det seg at ett av de to pågående modulprosjektene til Statsbygg har hatt en trangere fødsel enn ønsket.

Involverte aktører i regjeringens prestisjeprosjekt er bekymret for hva fukt- og soppfunn i veggelementer til modulbygget på Nye Eidsberg fengsel vil ha å si for fremdriften i prosjektet.

Det kommer frem i en intern e-post-korrespondanse som Byggeindustrien har fått innsyn i.

Prosjekterende: – Bekymret
I en mail sendt 22. september i år fra den prosjekterende parten Høyer Finseth til Skanska Husfabrikken, med Statsbygg på kopi, skriver Høyer Finseth at de er bekymret for de fremdriftsmessige konsekvensene som kan oppstå som følge av fukt og sopp som er oppdaget i prosjektet.

I e-posten ber Høyer Finseth blant annet om dokumentasjon på hva som er utført for å avdekke fukt/sopp, samt dokumentasjon på hvor det er avdekket i bygget.

De spør også om man kan være sikre på at ikke flere områder enn de som er oppdaget er rammet, og ber samtidig om dokumentasjon på tiltak som er gjennomført for å tørke fuktig veggkonstruksjon og beskrive forebyggende tiltak.

I sitt svar datert 26. september skriver Skanska Husfabrikken at de skjønner at det knytter seg usikkerhet rundt saken.

Eksperter hentet inn
Skanska Husfabrikken tror, ifølge mailutvekslingen, at fukt og sopp-problemene mest sannsynlig kommer av «for mye damptrykk innvendig i bygget etter gulvavretting, i kombinasjon med restfukt fra montasjen som kanskje har ligget i overdekningsplast over veggelementene».

Entreprenøren satte raskt i verk flere tiltak for å tørke opp på byggeplass og for å få bukt med sopp-problemene i veggelementene. Blant annet er spesialister fra Mycoteam hentet inn for rådgivning og videre fuktmålinger og test av sopp.

Lekkasje etter kraftig regnskyll

I brevet kommer det også frem at det i etterkant av sopp- og fuktfunnene skal ha kommet vann inn i bygget etter et kraftig regnskyll. Midlertidige tetningsløsninger holdt ifølge korrespondansen ikke unna for vannet som kom. Tettinger, både ute ved kantelementer og sjakter, ble for dårlige slik at regnvannet flommet over kantene, heter det i brevet fra entreprenøren.

– Dette skal nå sees opp mot den tidligere observerte sopp-oppblomstringen, skriver Skanska Husfabrikken om vannlekkasjen i mailen til Høyer Finseth.

Modulene ikke rammet
Selve modulene er ikke rammet av fuktskade, fordi de ifølge Skanska er bygd opp og sikret på en annen måte enn veggelementene, ved at de benytter egnet taktekningsmateriale som fortløpende blir sveist sammen etter hvert som modulene blir montert

Statsbygg: – Ikke forskånet mot feil i modulprosjekter

Ifølge Statsbygg har fuktrammede plater i ytterveggselementer i modulfengselet blitt fortløpende byttet ut.

Statsbyggs Hege Njaa Aschim  (Foto: Statsbygg)

– Det er uheldig, men vi ender ikke opp med et fengsel med soppskader. Entreprenør har selv tatt raskt affære, byttet ut platene som har vært rammet og de håndterer også dette økonomisk. Vi får heller ikke utfordringer med tid, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Byggeindustrien.

Ifølge Aschim har elementvegger blitt stått ute i plastpakket stand i sommer. Temperatursvingninger har gitt kondens på innsiden av plasten, noe som igjen har ført til fukt og soppdannelse på noen av ytterveggene i elementene.

– Det er menneskelig svikt, sier hun om fuktproblemene.

– Dere har gått høyt ut og kommunisert at modulfengsler vil gi forkortet byggetid, lavere kostnader og færre byggefeil, og så oppstår en sånn situasjon med fukt og sopp. Hva tenker Statsbygg om det?

– Det betyr at vi ikke er forskånet mot feil og at ting kan gå galt selv om vi bygger med moduler. Men moduler forenkler like fullt byggeprosessen, og vi er fortsatt like optimistiske med tanke på den videre modulsatsingen, sier Aschim.

– Men denne saken viser at alle deler av leveransen og produksjonen må fungere, og at leverandørene må tenke gjennom hvordan de håndterer disse elementene under ulike type forhold, legger hun til.

Skanska Husfabrikken: - Ikke sopp i selve modulene

I en e-post til Byggeindustrien skriver Skanska Husfabrikkens prosjektleder Jomar Ofstad at fukt- og sopp-problematikken er avdekket i begrensede områder ved ytterveggselementene, ikke i selve modulene.

- Årsaken er sammensatt, og det grunner i at sikringsplasten på elementene ikke ble fjernet tidsnok og det ble for tett konstruksjon, videre ble det i 1. etg. ikke utført god nok lufting av betongdekkene etter at hulldekker kom på plass, noe som igjen medførte stort damptrykk inne i 1. etasje. I tillegg ble det også tilført vann gjennom for dårlig tettede utsparinger i hulldekket etter et større regnskyll, som likeså tilførte en større mengde fukt i rommet, skriver Ofstad i e-posten.

Raskt oppdaget

Entreprenøren peker på at sopp og fukt raskt ble oppdaget og strakstiltak ble iverksatt. Omfanget skal ifølge Skanska Husfabrikken ikke ha vært kritisk med tanke på fremdriften i prosjektet.

- Selv om dette berørte spesifikke deler av bygget, ble det gjort fuktprøver langs hele byggets ytterkonstruksjon, som ble logget og observert inntil det var innenfor de krav som stilles til fuktnivå, i tillegg til at all sopp ble fjernet, enten mekanisk eller ved lett vask. Fremdriftsmessig berørte ikke dette noe av de andre operasjonene som utføres i 1. etg., og vi er nå på tur til å lukke de siste vegger som har vært utsatt, dette på bakgrunn av stedlige fuktmålinger, skriver de.

Kunne skjedd med plassbygd vegg

Entreprenøren mener også hendelsen like gjerne kunne skjedd om veggelementene hadde vært plassbygd. Det begrunner de med at årsaken «i all hovedsak ligger i for liten proaktivitet i fuktsikringen på byggeplassen».

- Våre tiltak i fortsettelsen er å bli enda mer bevisst på at sikringsplast på elementene må fjernes og luftes tidligere, samt opprettholde bedre lufting og tetting av betongkonstruksjoner når hulldekkene blir lagt på og du får et tett rom. Her kan det tenkes at vi i fremtiden må inn med vifter som sikrer luftgjennomstrømning, men dette blir en evaluering vi må gjøre både på såkalte modulbygg, så vel som plassbygde konstruksjoner, alt etter hvilket byggesystem som blir brukt i de unike prosjekter, skriver Skanska Husfabrikken og avrunder med at de anser saken som avsluttet og at problemstillingen ikke er spesiell for modulbygg, men for bygg generelt.