Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Advarer mot at folks risikovilje øker – tror etterspørselen etter billig arbeidskraft vil øke

Med utfordrende økonomiske tider, øker også risikoviljen hos forbrukerne til å bruke useriøse håndverkere betydelig, ifølge Skattetaten. De mener banker har stor påvirkningskraft som kan forebygge arbeidslivskriminalitet.