Foto: Jernbaneverket / Øystein Grue

Adima leverer personell til Follobanen

Adima Engineering AS er tildelt kontrakt med follobaneentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), for innleie av ledende operasjonelt personell og tekniske operatører.

Leveransene fra Adima omfatter supervisorer, elektrikere, mekanikere og logistikk personell, og omfatter både timebasert innleie og rekruttering til faste stillinger hos kunde.

- Samarbeidet med kunde går meget godt, og det oppleves også at AGJV har høyt fokus på sikkerhet, sier administrerende direktør Håkon Hildre i Adima Engineering i en pressemelding.

Kontraktsverdi er foreløpig anslått til rundt 22 millioner kroner, og mye av leveransene er allerede levert i inneværende år.

Adima har tradisjonelt vært knyttet til den nå sterkt svekkede maritime sektor og olje- og gassektoren, og har av den grunn hatt behov for å finne nye markedsområder for sine tjenester. De mener det har vært lettere å få innpass i byggenæringen via en utenlandsk entreprenør.

- Nye utenlandske aktører gir også nye helnorske aktører muligheter for tilgang til det Adima har erfart å være et ellers nokså lukket marked. Adima har med dette vist seg leveringsdyktig innen et nytt leveranseområde, med vår bakgrunn fra maritim- og olje & gass sektoren har det vist seg at personellet vårt passer svært godt inn til en slik utbygging, sier Hildre.