Acciona og LNS har drevet hver sin halvdel  av det nye løpet i Helltunnellen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Acciona og LNS har drevet hver sin halvdel  av det nye løpet i Helltunnellen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Foto: Thor Nielsen / Acciona

Acciona og Nye Veier markerte gjennomslag i Helltunnelen

Nye Veier og totalentreprenøren Acciona markerte i dag gjennomslaget for det nye løpet i den 3,9 kilometer lange Helltunnelen. 860 sprengninger og utkjøring av 360.000 kubikkmeter stein er gjennomført for å nå milepælen i E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes.

Sprengningene ble utført fra begge sidene av tunnelen inntil møtepunktet og gjennomslaget ble nådd. Tunnelarbeidet fra Hommelvik startet i april 2021, og på Hell-siden av tunnelen i juni samme år. Totalt er det gjennomført 392 sprengninger fra sør og 468 fra Hell-siden. Det er Acciona og LNS som har drevet hver sin halvdel av tunnelen.

– Dette er en stor prestasjon. Nå tar vi fatt på neste fase av prosjektet med stor optimisme. Gjennomføringen så langt er et tydelig eksempel på det gode arbeidet som gjøres av våre arbeidere og samarbeidspartnere. De har lyktes med å utføre komplekse og utfordrende oppgaver sammen, spesielt gjelder dette alle dem som har jobbet inne i tunnelen, sier Linda Mørk, assisterende prosjektdirektør i Acciona, i en pressemelding.

Fornøyd byggherre

Prosjektsjef Grim Rønsberg i Nye Veier, sier byggherren er godt fornøyd med at sprengningsarbeidene i Helltunnelen nå er utført.

– Dette er en viktig milepæl på veien mot en forbedring av E6 fra Ranheim til Værnes med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet, sier han.

De var et spansk-norsk gjennomslag i Helltunnelen.

De var et spansk-norsk gjennomslag i Helltunnelen.

Foto: Frank Skaufel/Acciona.

Skal sprenge sidetunneler

Nå vil arbeidet fortsette i Helltunnelen, med innredning og komplettering av tunnelen med overvannsystemer, el-installasjoner, veibygging og sikkerhetsutrustning. Dette inkluderer sprengning av sidetunneler og grøfter.  Arbeidet vil over tid flyttes fra innsiden av tunnelen til arbeid utenfor med oppbygning av vei i dagsonen, skriver Acciona i meldingen.

Gjennomslaget i den 1,6 kilometer lange Væretunnelen, som også er en del av E6 Ranheim-Værnes-prosjektet, skjedde i mars i år. Det er ventet at gjennomslaget i den tredje tunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, vil skje i løpet av kort tid.

Malvik-ordfører Trond Hoseth og ordfører Eli Arnstad i Stjørdal kommune var med på feiringen av gjennomslaget i Helltunnelen.

Malvik-ordfører Trond Hoseth og ordfører Eli Arnstad i Stjørdal kommune var med på feiringen av gjennomslaget i Helltunnelen.

Foto: Thor Nielsen / Acciona

23 kilometer motorvei

Prosjektet E6 Ranheim - Værnes innebærer prosjektering og bygging av 23 kilometer motorvei, inkludert 7,2 kilometer med tunneler og fem nye to-plans kryss. Traseen omfatter også tre nye motorveibroer, som i likhet med tunnelene, skal gå parallelt med eksisterende infrastruktur.

Byggearbeidet, som startet i 2020, forventes å være ferdig sent 2025/tidlig 2026.

Foto: Thor Nielsen/Acciona