Foto: HMS-kort.no

– Å skaffe HMS-kort er som å stange hodet i veggen

Siden romjulen har Asker Oppmåling AS forsøkt å bestille HMS-kort til to nyansatte som startet i bedriften den 6. januar. Fortsatt venter firmaet på kortene.

– De to det gjelder, kom ikke inn på byggeplassen før etter to dager etter at de hadde begynt hos oss. Man kommer ikke inn uten HMS-kort. Først to dager etter at de hadde sin første arbeidsdag, ble det gitt informasjon på nettportalen hmskort.no om at det hadde vært problemer med bestilling av kortene, sier medeier Wenche Myhre i Asker Oppmåling AS til Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet
Det er Arbeidstilsynet som administrerer kortbestillingene, som før nyttår ble produsert av Idemia Norge AS.

Inger Petrea Mowinckel i Arbeidstilsynet forklarer situasjonen slik:

– Idemia Norge AS, som var leverandøren vår ut 2019, skulle avvikle leveransen av HMS-kort innen 1.1.2020. For å sikre at bestillinger som var foretatt ble mottatt, kontrollert, produsert og sendt til kunde innen nyttår, måtte alle bestillinger være mottatt innen 19. desember. Derfor fikk Asker Oppmåling ikke bestilt kort etter denne datoen i 2019. Men så lenge kortene er i bestilling hos den nye leverandøren, slik Asker Oppmåling har gjort, har arbeidstakerne rett til å jobbe etter regelverket, sier Mowinckel til Byggeindustrien.

Venter på forklaring

– Jeg sitter fortsatt og venter på de nye kortene. De to nye medarbeiderne våre kommer nå inn på byggeplass ved hjelp av en bekreftelse fra oss på ansettelsesforholdet, sammen med et skjermbilde av problemene vi er utsatt for, sier Myhre.

Hun har ventet i dagevis på en tilbakemelding på hva som skjer.

– Vi har mottatt en kvittering for at kortene er bestilt og betalt. Det ene kortet er gitt en midlertidig godkjenning, det andre venter fortsatt på godkjenning av bildet uten at jeg vet hvorfor.

Myhre stiller seg også undrende til at ikke Arbeidstilsynet eller det nye kortselskapet TietoEvry har sendt en e-post til alle som tidligere har bestilt kort i HMS-kort systemet.

– Dette synes jeg er kritikkverdig. Det er heller ikke blitt gitt informasjon til entreprenørene, hevder Myhre.

– Burde testet bedre
Hun er ikke imponert over måten overgangen mellom to leverandører er løst.

– Det nye systemet burde ha vært testet før oppstart, sier Myhre.

På hmskort.no står det ifølge Myhre at man enkelt kan bestille og administrere HMS-kort.

– Situasjonen må kunne kalles alt annet enn enkel. Å skaffe HMS-kort er som å stange hodet i veggen, sier Wenche Myhre.

– Tekniske utfordringer
Pressekontakt Geir Remman i TietoEvry, skriver i en sms til Byggeindustrien at det har vært noen tekniske utfordringer i forbindelse med overgang fra gammel til ny løsning for HMS-kort.

– I forbindelse med etablering av ny løsning for HMS-kort, er det sikkerhetsmessige krav i tråd med GDPR-reglene om at alle kort skal være kontrollert og ajour med relevante offentlige registre, skriver Remman.

Han skriver videre at selskapet jobber i tett samarbeid med Arbeidstilsynet om utfordringene.

– Inntil den nye løsningen i sin helhet er klar til å tas i bruke, er deler av løsningen i drift. Vi beklager de ulempene dette medfører, og jobber for fullt for at den nye løsningen skal være klar så snart som mulig. Brukerne vil finne løpende status på tjenestene på www.hmskort.no, skriver Remman.