A-krimsentrene ber folk avstå fra å kjøpe tjenester av håndverkere som ringer på dører eller legger flygeblader i postkassen. Foto: Berit Roald / NTB
A-krimsentrene ber folk avstå fra å kjøpe tjenester av håndverkere som ringer på dører eller legger flygeblader i postkassen. Foto: Berit Roald / NTBBerit Roald / NTB

A-krimsenteret advarer mot håndverkere som banker på døra

Årlig oppsøkes boligeiere av useriøse håndverkere som ringer på dører eller legger flygeblader i postkassen. A-krimsenteret fraråder bruk av disse tjenestene.

Advarselen kommer fra lederne ved A-krimsentrene i Oslo, Stavanger og Vestland, Gro Smogeli, Frode Gundersen og Ove Boga.

– Håndverkerne kan virke både sympatiske og tillitvekkende, men er det viktig å være klar over at dette sannsynligvis er useriøse eller kriminelle aktører som ikke har nødvendige fagkunnskaper, og som bevisst unndrar skatt og avgift og utnytter arbeidstakere, skriver de.

A-krimsentrene jobber med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet. De har merket seg en økning i antall oppsøkende håndverkere og sier at aktørene er mest aktive om våren og sommeren.

Hvis man kjøper disse håndverkernes tjenester, risikerer man å bli medskyldige i merverdiavgiftsbedrageri og kan få straff for medvirkning dersom man har benyttet denne typen arbeidskraft.

I tillegg har man ofte ingen reell mulighet til å reklamere og eventuelt få rettet opp arbeid som er dårlig utført. Dermed kan det bli veldig kostbart for de som bruker tjenestene, opplyser senterlederne.