Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

700 kilometer riksveier får ny asfalt

Statens vegvesens asfaltkontrakter for 2024 omfatter totalt 550.000 tonn asfalt.

I alt skal Statens vegvesen legge asfalt på riks- og europaveiene til en verdi av cirka 1.100 millioner kroner, og totalt 24 kontrakter er inngått med ulike asfaltentreprenører, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Her kan du se kart med oversikt over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2024

Planlegger asfaltlegging flere år frem i tid

I tillegg til planene for i år, har Statens vegvesen lagt planer for asfaltering av riksvegene de tre neste årene, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Vi jobber nå etter en fireårig vedlikeholdsplan. Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette gir oss muligheten til å se hele veien og ikke kun asfalteringen. Selv om mange synes det er flott med nylagt asfalt, hjelper det lite hvis veien under asfalten også trenger vedlikehold, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

– Dette er vedlikehold satt i system. Vi skal se helheten. Dette vil gi oss riktig tiltak til riktig tid, noe som gir oss mer for pengene, fortsetter han.

Asfaltplanene for de neste årene er foreløpig og gjennomføringen er blant annet avhengig av bevilgninger i statsbudsjettet og prisnivå. Unormal slitasje og skader på asfalten kan også gi endringer, opplyser Vegvesenet i meldingen.

Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Asfalten skal varer lengre

De siste årene har Statens vegvesen stilt klima- og miljøkrav i sine asfaltkontrakter, og CO2-utslipp har blitt vektlagt ved tildeling av kontraktene.

Asfaltentreprenørene i Norge har fulgt opp, og resultatet er at Norge nå er verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt.

Statens vegvesen har redusert utslippene med 30 prosent fra 2020, og ligger an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030, ifølge Vegvesenet.

Men ønsker du asfaltkontrakt med Statens vegvesen i årene som kommer, må du også dokumentere at asfalten har lang levetid.

– Vi har i flere pilotkontrakter lagt vekt på asfaltens egenskaper og kvalitet. Hvis vi får asfalt som varer lengre, er dette positivt både for klima og miljø og kostnadene, sier Lunaas.

Velger selv

Entreprenørene kan selv velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får, opplyser Vegvesenet.

– Sammen med bransjen jobber vi for å forlenge asfaltens levetid. I disse kontraktene får vi god nytte av entreprenørenes kunnskap og erfaring, og resultatet er et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, forklarer Thor Asbjørn Lunaas.

Ta hensyn til asfaltarbeiderne

Nå som asfaltsesongen straks er i gang flere steder i landet, er det flere menn og kvinner som skal ha veien som sin arbeidsplass.

Statens vegvesen kommer med en klar oppfordring til trafikanter til å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs veiene.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, sier Lunaas.