Rekrutter ved Hærens skole for rekrutt og fagutdanning får instruksjoner fra en intruktør. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret
Rekrutter ved Hærens skole for rekrutt og fagutdanning får instruksjoner fra en intruktør. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

635 millioner kroner til bolig og kvarter i Forsvaret

Regjeringen foreslår å øke vedlikeholdsmidlene med 50 millioner og investeringene i bolig og kvarter med 285 millioner i forsvarssektoren i 2024.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Ansatte og vernepliktiges boforhold er ikke godt nok ivaretatt i dag. Skal vi legge til rette for vekst framover, må vi sørge for å kunne huse folk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen startet økningen av midler til vedlikehold med 40 millioner kroner i 2022 og ytterligere 60 millioner kroner i 2023. Fra 2024 foreslår regjeringen å sette av enda 50 millioner kroner, totalt 150 millioner kroner, til vedlikehold av bolig og kvarter. Dette er fremdeles langt unna de rundt 500 millionene Forsvarsbygg sier de trenger for å vedlikeholde boligmassen.

Regjeringen legger også opp til å øke investeringer i bolig og kvarter med 285 millioner kroner. I tillegg prioriterer regjeringen ytterligere 200 millioner kroner i 2024 til investeringer i personellrelatert eiendom, bygg og anlegg for å legge til rette for flere ansatte.

Det er, ifølge pressemeldingen, særlig behov for bolig og kvarter knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes, samt for Hæren i Indre Troms.

– Gode boliger er viktig for å beholde og rekruttere viktig personell, blant annet knyttet til F-35, P-8 og Brigade Nord, sier forsvarsministeren.

Her planlegger Forsvarsbygg å gjennomføre prosjekter:

 • Bardufoss
 • Dombås
 • Haakonsvern
 • Jørstadmoen
 • Madla
 • Porsanger
 • Reitan
 • Sessvollmoen
 • Setermoen
 • Skjold
 • Sortland
 • Sørreisa
 • Trondenes
 • Værnes
 • Ørland

– I tillegg til nybygg har vi et stort etterslep på vedlikehold. Denne regjeringen mener det er svært viktig å sørge for at våre vernepliktige og ansatte har bygninger med forsvarlig standard, sier forsvarsministeren.

Forsvarsbygg er ansvarlig for å utarbeide en plan for tiltak på kaserner og kvarter i 2024. Tiltakene skal fastsettes i samråd med Forsvaret, tillitsmannsapparatet og vernetjenesten. Mulighet for å frigi bygningsmassen under oppgraderingsperioden er en viktig del av vurderingen. I tillegg vil entreprenørmarkedet kunne ha innvirkning på hva som faktisk er realiserbart.