50 millioner mer til bredbånd

Regjeringen satser rekordstore summer på at alle skal få tilbud om bredbånd. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys øker i revidert nasjonalbudsjett innsatsen med 50 millioner kroner. Totalrammen for bredbåndstiltakene i 2006 blir nå på nær 120 millioner.

- Jeg er stolt over å kunne legge fram den største samlede bevilgningen til bredbånd noensinne, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Statsråden viser til beregninger som peker mot at innen utgangen av 2006 vil om lag 95% av norske husstander ha mulighet for bredbåndstilknytning. Hun er nå glad hun kan akselerere tempoet for å få med de siste prosentene. - Regjeringens mål er at alle skal ha et slikt tilbud i løpet av 2007. Men skal vi klare dette, er det viktig at også kommuner, fylkeskommuner og kommersielle aktører holder dampen oppe der det er grunnlag for det, sier Grande Røys. De 50 nye millionene skal gå til å øke bredbåndsutbredelsen i distriktene og fordeles gjennom Høykom-ordningen. Høykom som har vært i drift siden 1999, finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges Forskningsråd. Den opprinnelige bevilgningen til Høykom i 2006 var på drøye 69 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner var reservert delordningen Høykom-distrikt. Disse midlene skal brukes til å støtte kommunale eller fylkeskommunale bredbåndsprosjekter innenfor områder som har lavere bredbåndsutbredelse enn landsgjennomsnittet. Tilleggsbevilgningen på 50 millioner skal i sin helhet gå til dette. For mer informasjon om Høykom se: www.hoykom.no.