NYE VEIER. 40 anleggslærlinger er med og bygger gigantprosjektet til Nye Veier, E18 Tvedestrand – Arendal. Foto: Hampus Lundgren.

40 AF-lærlinger i sving på Nye Veier-prosjekt

Lærlingklausulen til Nye Veier trekkes frem som en hovedårsak til at antallet anleggslærlinger er på vei opp.

Kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal, AF Gruppen.

Nye Veier stiller krav om minimum syv prosent lærlinger i gjennomføringen av sine prosjekter. Kravet har gitt seg store utslag allerede.

På Nye Veier-prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal, der AF Anlegg bygger ut 23 kilometer firefelts motorvei, er det nå 40 lærlinger i aksjon. Det er en stor andel av AF Gruppens lærlinger.

Erik Sørum, opplæringsleder i Byggopp. Foto: Svanhild Blakstad

– Vi har i dag 97 lærlinger totalt, og vi har i vår konsernstrategi mål om å øke satsingen på lærlinger og fagkompetanse. Antall lærlinger er økende og forventes å stige, sier kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal i AF Gruppen.

Leder Erik Sørum i Opplæringskontoret for bygg- og anleggsfag (Byggopp) forteller at det er en formidabel økning i antall anleggslærlinger i år, sammenlignet med fjoråret. Han peker på klausulen til det nye veiselskapet som en av årsakene til veksten.

– Vi har 53 flere anleggslærlinger i år, og det skyldes hovedsakelig de store veiprosjektene og lærlingklausulen til Nye Veier, sier han.

Totalt er det inngått rundt 190 nye kontrakter, som fordeler seg på ulike fag.

– Størst er økningen i anleggsmaskinfører og fjell og bergverk. Resten er på bygg, sier Sørum.

– Vi ser nå et tydelig resultat av lærlingklausulene. Også mindre anleggsbedrifter med mellom fem og tyve ansatte tar nå i større grad inn lærlinger, enn det som har vært tilfelle før, og dette skyldes nok de offentlige kravene om at det skal være lærlinger i prosjektene, sier Sørum.