31 personer døde på jobb i fjor

I fjor mistet 30 menn og én kvinne livet mens de var på jobb, ifølge foreløpige tall fra Arbeidstilsynet.

– Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Det er i bygge- og anleggsbransjen, transport- og lagringsbransjen, samt innen industri og jordbruk hvor de fleste dødsfallene har skjedd.

De siste fem årene har det i snitt blitt registrert 27 arbeidsskadedødsfall per år, mens snittet de siste ti årene ligger på 35 årlige arbeidsskadedødsfall.

Vollheim understreker at det skal være trygt å gå på jobb i Norge og sier at alvorlige arbeidsulykker skal forebygges.

– Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir skadd eller mister livet på jobb, men det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivå hver eneste dag. Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges, sier hun.