NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene Foto: Benjamin A. Ward/NAF
NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene Foto: Benjamin A. Ward/NAF

200 tunneler har usikret PE-skum i taket

200 norske tunneler har usikret PE-skum i taket. Ifølge vegvesenet vil det kunne kreve 17,3 milliarder for å sikre norske tunneler.

Tunneler over hele landet kan ble rene brannbomber ved ulykker eller motorhavari, skriver NRK. Årsaken er brannfarlige materialet PE-skum, som blir brukt til vann- og frostsikring i tunneler.

Statens vegvesen beregner at det vil koste 17,3 milliarder å innfri kravene i EUs forskrift til tunnelsikkerhet.

Naf krever en økt satsing på vedlikehold og fornying når Nasjonal transportplan skal legges fram neste år.

– I år skal fylkene fordele under 600 millioner kroner øremerket tunnelsikring. Dette er langt ifra nok, når man ser på de store behovene for oppgraderinger og utbedringer, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.