Administrerende direktør Sonja Horn i Entra (fra venstre), direktør for divisjonen Bygg og konstruksjon i Norconsult Kjersti Dunham og administrerende direktør Camilla Krogh i Ferd Eiendom gjennomførte en panelsamtale om egne mål, viktigheten av å tørre å tenke nytt og viktigheten av å dele erfaringer.
Administrerende direktør Sonja Horn i Entra (fra venstre), direktør for divisjonen Bygg og konstruksjon i Norconsult Kjersti Dunham og administrerende direktør Camilla Krogh i Ferd Eiendom gjennomførte en panelsamtale om egne mål, viktigheten av å tørre å tenke nytt og viktigheten av å dele erfaringer.

100 kvinner samlet seg om bærekraft og innovasjon i eiendomsbransjen

8. mars i år møttes KINE-nettverket (Kvinner i norsk eiendom) for å drøfte bærekraftig samfunnsutvikling på kvinnedagen.

100 kvinner fra 75 selskaper i eiendomsbransjen deltok på nettverkssamlingen, skriver KINE-nettverket i en pressemelding.

– Verden er i endring, og alle kjenner på utfordringer knyttet til økt kompleksitet og rammebetingelser i stadig bevegelse, sier nettverksmedlem initiativtaker til samlingen, Camilla Draugedalen i Norconsult, i pressemeldingen.

Omtrent 100 kvinner var samlet hos Norconsult rundt temaet «Bærekraftig samfunnsutvikling» 8. mars i år. Foto: KINE-nettverket

Omtrent 100 kvinner var samlet hos Norconsult rundt temaet «Bærekraftig samfunnsutvikling» 8. mars i år. Foto: KINE-nettverket

Administrerende direktør Sonja Horn i Entra, administrerende direktør Camilla Krogh i Ferd Eiendom og direktør for divisjonen Bygg og konstruksjon i Norconsult Kjersti Dunham gjennomførte en panelsamtale om egne mål, viktigheten av å tørre å tenke nytt og viktigheten av å dele erfaringer.

– Alle jobber med innovasjon for seg selv. Vi må bli bedre på å samarbeide der vi har mulighet til det, dele informasjon der det er hensiktsmessig og se til andre bransjer som ligger foran oss, sa Sonja Horn under samtalen.

I InnovasjonsLaben samarbeider Entra med ulike bransjeaktører om gjenbruk av data og digitale løsninger.

KINE-samlingen 8. mars var, ifølge pressemeldingen, lagt opp med en rød tråd knyttet til den gjensidige påvirkningen sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftperspektiver har på hverandre, på prosjekter, og hvordan man kan jobbe effektivt med god verdistyring.

KINE-nettverket ble etablert i 2019 av Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling, Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR og Kine Morud Aarum i Clemens Eiendom. Nettverket består av over 230 kvinner fra 150 ulike selskaper, heter det i meldingen fra KINE-nettverket.