Daglig leder i Powerhouse, Rune Stene. Foto: Powerhouse

ZEN inn i Smart by Powerhouse

Arbeidet med å utvikle en veileder for smarte bygg, Smart by Powerhouse, er godt i gang, og nå blir Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) med på laget.

– For å ta hensyn til områdeperspektivet og øke innsikten rundt responsive bygg, er også forskningssenteret ZEN engasjert, sier daglig leder for Powerhouse, Rune Stene.

Smart by Powerhouse har til hensikt å skape en behov- og funksjonsbasert veileder for smarte bygg som ivaretar både byggeier, leietaker, bruker og samfunnsperspektivet. – Ulike behov vil kunne skape målkonflikter som bidrar til redusert kvalitet og verdi, men veilederen vil synliggjøre og balansere behov, forventninger og muligheter som smarte bygg bringer med seg, sier Stene.

- Tematikken smarte bygg er interessant fra flere perspektiver, sier Steinar Grynning, seniorforsker ved ZEN i en pressemelding.

De vil bidra med erfaringer fra forskning innen energi- og klimaoptimalisert områdeutvikling.

– I forskningssentret for miljøvennlig energi (FME) ZEN utreder vi byggenes bidrag og mulighet for samvirke med omgivelsene. Teknologi er, og vil bli, en viktig faktor for å utløse ytterligere verdier på områdenivå, utdyper Grynning.

Om aktører i bransjen skal ønske å bruke veilederen, må de få muligheten for å medvirke og påvirke.

– Vi ønsker innspill og ekstern kompetanse velkommen og vil invitere til dialogmøter og workshop for interessenter i bransjen. Så snart vi har strukturen og rammene på plass, trenger vi bidrag på faglig innhold, understreker Stene.

Direktør i ZEN, Professor ved NTNU, Arild Gustavsen fremholder samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor og akademia som helt avgjørende for å finne troverdige løsninger med nødvendig effekt, som til sammen bidrar til en ønsket endring.

– Ingen løser disse utfordringene alene, og partnerne i ZEN ønsker å bidra til et samlet kompetanseløft mot et felles mål. Smart by Powerhouse er et bidrag i dette løftet, sier han.

Powerhouse-samarbeidet ved Snøhetta, Asplan Viak og Skanska utgjør sammen med totalt 34 partnere konsortiet i ZEN. Forskningssenteret ZEN har som mål å utvikle nye produkter og løsninger for fremtidens bygg og områder som bidrar til null klimagassutslipp og transformasjon til lavutslippssamfunnet.