Byrådsleder Raymond Johansen måtte haste videre, men vi fikk i hvert fall samlet forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, byantikvar Janne Wilberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og styreleder Petter Johansen i Industri Energi Holding.

Youngskvartalet åpnet

Byantikvaren, byrådslederen og arbeids- og sosialministeren kastet glans da Industri Energi inviterte til den offisielle åpningen av rehab- og nybyggskvartalet midt i Oslo.

– Det er fantastisk å se hvor flott det er blitt. Resultatet er over all forventning. Det har vært krevende og lærerikt, og mange har kommet faglig styrket ut av dette prosjektet. Hos oss har vi brukt Youngskvartalet som et læringsprosjekt for våre ansatte, sa byantikvar Janne Wilberg til Byggeindustrien.

Det til sammen 9.000 kvadratmeter store prosjektet omfatter et tilbygg på fem etasjer og tre verneverdige bygårder i Torggata 13 og Youngs gate 7 og 9.

Eier er Industri Energi, som kjøpte bygårdene av Entra Eiendom i 2012. Entra fortsatte som byggherre til Youngskvartalet sto ferdig før jul, mens Fagforbundet selv har tatt i bruk deler av tilbygget. Youngskvartalet er ført opp av Veidekke Entreprenør i en totalentreprise verdt 250 millioner kroner, med Felix Arkitekter som ansvarlige i detaljerings- og gjennomføringsfasen.

Bygårdene er fra 1861 til 1871 og hadde stått tomme og forfalt gjennom flere år. Resultatet var store setningsskader og hussopp. Med Industri Energi inn på eiersiden kunne Entra iverksette en storstilt rehabilitering. En omfattende og krevende pele- og fundamenteringsjobb og en omhyggelig restaurering i et tett samarbeid med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har gitt resultater.

Fra å være en stygg andunge og stå på Byantikvarens Verstingliste i 2007 fremstår nå hele kvartalet som en gjenfødt svane med moderne kontorer og syv ulike restaurantkonsepter.

Styreleder i Industri Energi Holding, Petter Jansen, innrømmet at balansegangen mellom det å ta vare på tradisjoner, samtidig som man måtte vitalisere bygårdene med nytt innhold, hadde vært gjennom mange krevende prosesser. Men at samarbeidet med aktører og byantikvar hadde gitt et fantastisk resultat til slutt.

Heftig og begeistret

– Det handler om å ta vare på verdiene. Eieren fortjener ros. Det har vært jobbet tett sammen med Entra, Veidekke og Felix Arkitekter og mange andre for å løse en rekke kompliserte problemstillinger. Jeg er heftig og begeistret og har en bukett med roser jeg kan dele ut til alle som har vært involvert, sa en lettere ekstatisk byantikvar Wilberg.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie understreket betydningen av den fantastiske fasaden som bidrar til å skape et godt bymiljø i et område som har vært preget av nokså slitne opplevelser.

– Men det er også blitt moderne og funksjonelle lokaler for Industri Energi. Jeg håper at lokalene bidrar til å inspirere forbundet til et godt faglig politisk arbeid i årene som kommer. Og at det bidrar til å virke motiverende og rekrutterende, sa Hauglie.

Våkenetter

Verdt å nevne er HMS-utfordringene som både Entra og Veidekke hadde et årvåkent fokus på; trang tomt, store rivearbeider og innlasting av tunge og store elementer – med travle gateløp på fire sider.

– Jeg må innrømme jeg har hatt noen våkenetter når jeg så hvordan det så ut her. Både Veidekke og vi i Entra vært opptatt av å gjennomføre uten en eneste fraværsskade. Det har vi klart, understreket Entra Eiendoms prosjektsjef for utbyggingen, Ove Ågedal. Veidekke hanket i land HMS-prisen i Distrikt Oslo og i Region Øst, for å ha overlevert prosjektet etter mer enn 800 dager uten fraværsskader.

En viktig del av oppgavene til et fagforbund er å påse at regler og lovverk i arbeidslivet følges. Som eier i et byggeprosjekt måtte Industri Energi være trygge på at de forpliktelsene ble overholdt.

– I en bransje som kanskje ikke har ry på seg for å følge spillereglene, så går det faktisk an å gjennomføre et godt prosjekt etter spillereglene uten at man taper penger. Jeg er glad for at de som har utført jobben på vegne av oss, har klart å ivareta et så sterkt ønske, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Byantikvar Wilberg poengterte at gateløpet med de tre bygårdene er en vesentlig del av byutviklingen i Oslo fra midten av 1800-tallet og fremover, som det er viktig for kommende slekter å få ta del i.

– Vi er i ferd med å miste husken. Når vi ikke husker noe fra fortiden, kan vi ikke navigere i nåtiden, og i hvert fall ikke i fremtiden.