Yaras hovedkontor på Skøyen i Oslo. Foto: Trond Joelson

Yara investerer 3,7 milliarder i ny USA-fabrikk

Yara investerer 3,7 milliarder kroner i en ny ammoniakkfabrikk i Texas, i samarbeid med BASF. Fabrikken skal gi redusert CO2-utslipp ved å bruke hydrogen som råstoff.

Yara og BASF Group har inngått avtale om bygging av ammoniakkfabrikken ved BASFs anlegg i Freeport i den amerikanske delstaten Texas. Fabrikken skal bruke hydrogen som råstoff, noe som ifølge de to selskapene reduserer investeringer, vedlikehold og CO2-utslipp. Tilgang til hydrogen og nitrogen er sikret via en langsiktig avtale med industrigasselskapet Praxair.

Yaras eierandel i ammoniakkfabrikken skal være 68 prosent. BASF skal eie 32 prosent av fabrikken. Den årlige kapasiteten blir på om lag 750.000 tonn. De to partnerne i prosjektet skal kjøpe ammoniakk fra fabrikken tilsvarende egen eierandel.

De totale investeringene for fabrikken er på om lag 4,5 milliarder kroner. Yara skal i tillegg bygge en ammoniakktank på fabrikkområdet. Yaras totale investeringer vil utgjøre 3,7 milliarder kroner.