Avdelingsleder interiør (t.v.) Andreas Pedersen og daglig leder Arthur Abelsen gleder seg til kommende arbeidsdager i det nye anlegget

XL-Bygg med storsatsning i Bodø

Fremtidsoptimisme kombinert med en klar målsetning å være en toneangivende aktør innenfor byggevarehandelen i Bodø, er bakgrunnen for en total anleggsoppgradering hos XL-Bygg Kåre Abelsen.

Firmaet har gjennom mange år vært en sentral del av byggevareomsetningen i Nordlandshovedstaden, og kan vise til en markant omsetningsøkning de siste årene. Anlegget er sentrumsnært plassert langs Bodøs mest trafikkerte gjennomfartsvei, Olav V’s gate. Tomten som bedriften disponerer hadde rom for ytterligere utnyttelse og eierne besluttet at en total oppgradering kombinert med utvidelse var den rette veien å gå for å møte fremtidens kundeforvenitninger.

Anlegget er nytt med unntak av kaldtlager og dette har gitt rom for implementering av alle XL-Bygg sine butikk- og utstillingskonsepter. Samtidig er avdelingen for profesjonelle kunder integrert i butikkarealet på en optimal måte. Bedriften oppfyller nå med god margin XL-Bygg sin målsetning om å være faghandel innen trelast og byggevarer på en fortreffelig måte.

En stolt daglig leder og eier, Arthur Abelsen, og hans team sto parat til å ta imot kundene på åpningsdagen 25. mai. Som seg hør og bør på en åpningsfest var det annonsert gode tilbud, og alle kunder som tok turen denne dagen ble traktert med kaffe og kake. I en kommentar uttaler Arthur Abelsen at forventningene til anlegget er store og at de ansatte ser frem til å betjene markedet i Bodø på en enda bedre måte enn det de har klart frem til nå.