Adm. dir. Rune Smestad i XL-Bygg.

Fotograf Richard K. Johansen

XL-BYGG inngår netthandel-samarbeid

XL-BYGG har gjennom sine virksomheter innledet et omfattende samarbeid med Nordens ledende netthandelsaktør innen byggevarer online rettet mot forbrukermarkedet.

Bygghemma.se er den fremste aktøren i dette markedet i Norden i dag. Det norske datterselskapet tilhørende Bygghemma AB, er Bygghjemme AS. Bygghemma AB, ble etablert i 2006 og har sitt hovedkontor i Oskarshamn i Sverige. Omsetningen Bygghemma Group i 2013 tilsvarte 700 mill.SEK.

Bygghemma sitt samarbeid med XL-BYGG i Sverige/Byggtrygg AB har pågått siden 2012, og må betegnes som unikt fordi man har skapt en flerkanals detaljhandel på et høyt profesjonelt nivå. Patrik Rees i Bygghemma kan fortelle at dette har kommet kundene til gode fordi man nå kan levere trelast og tyngre byggevarer lokalt, mens selve handelen finner sted via en sentral nettportal.

Bygghemma AB er også aksjonær i Byggtrygg AB.

I Norge vil Bygghjemme.no samarbeide med Nordek AS/XL-BYGG Norge.

Nordek AS hadde i fjor en omsetning på nær 2.3 mrd.NOK, mens den samlede omsetning til sluttbruker ble ca. 5,6 mrd. Av dette sto XL-BYGG butikkene for 3,6 mrd.

På samme måte som i Sverige vil netthandelskundene gis tilgang til tyngre byggevareprodukter som XL-BYGG fører i sine mer enn 80 byggevarehus i Norge. Kundene kan bestille på nettet og motta sine produkter raskt og enkelt distribuert fra den lokale XL-BYGG butikken. For XL-BYGG betyr samarbeidet at man kan supplere de fysiske utsalgsstedene med Bygghjemme.no sin handel.

Adm. direktør i Nordek AS, Rune Smestad kan fortelle at selskapet vil få tilført en betydelig ny omsetning fordi Bygghjemme sitt kjøp vil følge Nordek sin varestrøm og faktureres over Nordek sin fellesfakturering. På denne måten vil Nordek sikre seg sin andel av et stadig voksende netthandelsmarked.

- Antall varelinjer og produkter i Bygghjemme sortimentet er ca. 100. 000, noe som er skyhøyt over det ordinære XL-BYGG sortimentet, sier Smestad

- Det vil bli etablert shop in shop terminaler i XL-BYGG butikker som ønsker dette. Her kan kundene handle fra et bredt produktspekter.

XL-BYGG retter seg mot det profesjonelle markedet og den mer kresne delen av forbrukermarkedet.

”Løp og Kjøp” kunder er ikke XL-BYGG sin primære målgruppe i følge Smestad. Det er derfor ikke aktuelt for Nordek å utvikle sin egen netthandelsløsning rettet mot forbrukermarkedet.

Netthandel på dette nivået er heller ikke for ”amatører”. - Det er derfor svært betryggende å ha med Nordens fremste aktør på vårt lag, sier Smestad

Netthandelssidene vil også være en viktig markedsføringskanal for XL-BYGG i Norge på samme måte som det har blitt for XL-BYGG i Sverige.

- Dette er nok er den største fordelen for XL-BYGG forhandlerne lokalt, mener VD for XL-BYGG Sverige, Bert Larsson. Han kan fortelle om stort tilsig av nye kunder som fysisk besøker XL-BYGG butikkene etter inspirasjon fra web-sidene.

Bygghjemme.no gikk den 1.mars i år inn som aksjonær i Nordek AS. Omlegging og tilpasning av sortimentet vil starte i første halvår 2014 og gradvis utøkes i annet halvår.