Fra renoveringen av Snytind-hytta. Foto: XL-BYGG
Fra renoveringen av Snytind-hytta. Foto: XL-BYGG

XL-BYGG har renovert 11 DNT-hytter

I løpet av de to siste årene har XL-BYGG bidratt til renovering og vedlikehold av flere DNT-hytter over hele landet.

– Vi er enormt glade for samarbeidet og støtten fra XL-BYGG. Å ta vare på hyttene våre for fremtiden er bærekraft i praksis og en av DNTs viktigste oppgaver. I 2022 har 11 hytter over hele landet fått støtte til vedlikehold fra XL-BYGG. Det blir satt stor pris på i hele organisasjonen, ikke minst blant dugnadsgjengene som gjennomfører store deler av dette arbeidet, sier DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i en pressemelding.

Samarbeidet startet opp i 2020 og hvert år søker lokale DNT-lag om støtte til ulike renoveringsprosjekter. Utvelgelsesprosessen gjøres av XL-BYGG og DNT sentralt, og de prosjektene som mottar støtte er alt for små oppgraderinger til større oppussingsprosjekter. Materialer kommer fra XL-BYGG sine lokale varehus som ligger i nærheten av DNT-hyttene. Arbeidet er basert på dugnadsinnsats av frivillige fra DNT og XL-BYGG.

– DNT jobber for at alle skal få oppleve naturen i Norge, og vi er derfor ekstra glade for at vi i XL-BYGG har dette samarbeidet med DNT. I løpet av de siste årene har våre byggevarehus bidratt til å renovere ulike hytter, blant annet Snytind-hytta i Vesterålen, Skorgedalsbu og Prestegården i Stavanger, sier kjededirektør i XL-BYGG, Are Ellingsve, i meldingen

Til nå har XL-BYGG bidratt med cirka tre millioner kroner som er øremerket renovering av DNT-hytter. XL-BYGG skal også være hyttepartner med DNT de neste to årene.