Roar Smelhus (t.v.) og Odd Thomas Olafsen.

WSP har signert leieavtale med Home Workspace

Midt i koronatiden kunne en stolt Roar Smelhus i Home Workspace bekrefte at WSP har signert leieavtale på Torghjørnet i Hamar sentrum. 

Bygget som eies av UPL Eiendom og Schage eiendom, skal løftes til en ny storhet, med bidrag fra blant annet 6CST og Home Workspace. Home Workspace har som formål å aktivere tomme lokaler, og fylle det med nytt innhold.

Dette vil Smelhus gjøre ved å tiltrekke seg leietagere og medlemmer som sammen vil skape fremtidens samarbeidsplass der ulike aktører jobber på samme sted.

– Vi snakker ikke om å revitalisere det gamle kjøpesenteret basert på forbruk, men som navnet tilsier vil vi skape det nye arbeidslivet tuftet på mer fremtidsrettet og bærekraftige premisser, sier Smelhus i en pressemelding.

– Det er interessant å lese hvilken visjon og hovedmål kommunen har for de kommende årene, vi ser frem til å kunne bidra her lokalt og helt konkret på de ulike hovedmålene og med visjonen, bekrefter Karen Riddervold og Odd Thomas Olafsen i WSP.

– I WSP globalt er det gjennomført et større utviklingsprosjekt som har fått navnet «Future Ready». For meg er det svært tilfredsstillende å se at disse analysene konkluderer med mange av de samme refleksjonene jeg hadde da vi etablerte Home Workspace i Oslo høsten 2018. Noen av de viktigste temaene for WSP i så måte er dette med samlokalisering på tvers av bransjer og fag, muligheten til å være i eget lokale eller i sosiale soner og i tillegg bærekraftigheten dette konseptet representerer, sier Smelhus som påpeker at det er flere leietakere på vei inn til Ombruket.

– Vi ser frem til å presentere flere nærmere sommeren. Nå er første prioritet å ferdigstille de tilpasningene vi skal gjøre hos oss frem til WSP flytter inn 1. juni, og samtidig må vi gradvis komme oss tilbake til våre kontorer etter at vi en periode har sittet på hjemmekontoret som så mange andre, avslutter Smelhus.