Foto: Syver Aas-BakkeLandbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Syver Aas-BakkeProfessor Kjell Arne Malo  Foto: Syver Aas-BakkeOrdfører Marianne Borgen. Foto: Syver Aas-Bakke.Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Syver Aas-BakkeFoto: Syver Aas-BakkeFoto: Syver Aas-BakkeFoto: Syver Aas-BakkeFra åpningen av WCTE-paviljongen. Foto: Espen Stokke

World Conference on Timber Engineering er i gang

Mandag ble verdenskonferansen WCTE 2023 åpnet av landbruks- og matminister Sandra Borch mens ordfører Marianne Borgen kunne ønske de 900 i salen på The HUB velkommen til Oslo.

World Conference on Timber Engineering (WCTE) regnes som verdens største og viktigste vitenskapelige konferanse innen ingeniørfaglig forskning på tre brukt som byggemateriale.

– Majoriteten av fagartiklene som blir presentert er for det meste ingeniørfaglige, men alle sider av planlegging, prosjektering, bygging, gjenbruk og bærekraft blir godt belyst. Konferansen dekker de fleste emner innen arkitektur, infrastruktur og byggverk, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

Vitenskapelig konferanse
Konferansens leder, professor Kjell Arne Malo, understreket i sin velkomsthilsen hvilken betydning denne konferansen har for Norge og verden.

– Jeg vil å understreke at dette en vitenskapelig konferanse med høye kvalitetskrav, der kun fagfellevurderte vitenskapelige fagartikler blir presentert, uttalte Malo under åpningen.

– Den langsiktige effekten av artiklene som blir lagt frem strekker seg fra premisser for etableringen av nye byggstandarder og fremtidig lovverk til utvikling av nye trebaserte og bærekraftige byggematerialer og byggemetoder. Grunnlaget for forbedring og utvikling av våre byggetekniske lovverk og forskrifter er forskningen på tekniske løsninger, dokumentasjon og erfaringer fra eksisterende byggverk, og dette er hovedinnholdet i konferansen. Vi får høre om en rekke viktige tema som betyr mye for byggenæringen i fremtiden, slik som brann, akustikk og nye konstruksjoner og arkitektur, utdyper Malo.

Som del av åpningen ble det presentert fire faglige fellesforedrag. Først ute var sivilingeniør Åge Holmestad som fortalte historien om utviklingen av store trekonstruksjoner i Norge og betydningen av at Norge fikk OL på Lillehammer i 1994. I sitt foredrag la Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta vekt på det følelsesmessige og menneskelige ved bruken av tre i arkitekturen, med referanse til konferansens motto: Timber for a livable future. Jennifer Cover, president for WoodWorks - Wood Products Council i USA, presenterte en oversikt over bruken av tre i byggeindustrien i USA. Professor Andrea Frangi ved ETH Zürich holdt foredrag om tre og brann, et tema han er verdensledende på.

Deltakere fra alle kontinenter
95 forskere fra hele verden har vurdert omlag 850 innsendte artikler. Av disse kom om lag 600 gjennom nåløyet, og blir presentert under konferansens fire dager. Konferansen i Norge har deltakere fra alle kontinenter. Ikke uventet har Europa størst deltakelse, med Norge på topp etterfulgt av Japan, Tyskland. Canada og USA. Under åpningen var det 900 personer i salen, som inkluderte forskere og inviterte gjester. Konferansen har tiltrukket seg forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, prosjektledere, leverandører og produsenter fra hele verden.

WCTE arrangeres annen hvert år og har flyttet seg rundt på de fleste av kontinentene siden 1984. I år ble det Norge sin tur. Nasjonene som ønsker arrangementet, må gjennom en søknadsprosess vurdert av et verdenskonsil. Norge vant dette prestisjefylte arrangementet i tøff konkurranse med Portugal, Frankrike, Russland, Sveits og Slovenia.

Innovasjon Norge sin økonomiske støtte til planleggingen av konferansen har vært utslagsgivende.

– Norge ble valgt ut fordi vi har mye å vise fram, både forskningsfaglig og på grunn av at vi har bygd kompliserte trekonstruksjoner og så har vi flott natur og kultur - samt at Norge har vist at vi har evner til å gjennomføre slike konferanser, sier Malo som er konferansens faglige leder Malo som til daglig er professor NTNU.

Konferansen i Oslo er gjennomført av et sekretariat som består av Kjell Arne Malo, Anders Q. Nyrud, Kristine Nore og Knut Werner Lindeberg Alsén.

– I tillegg har noen enkeltpersoner hatt viktige nøkkeloppgaver i planlegging og gjennomføringen av WCTE 2023. NMBU har tatt det økonomiske ansvaret og risikoen for WCTE 2023. Denne delen av arbeidet er ledet av professor Anders Q. Nyrud ved NMBU, heter det videre i meldingen.

Hovedarrangør - og vertskapsinstitusjonene for WCTE 2023 er NMBU, NTNU og AHO, med støtte fra vertsbyen Oslo. I tillegg har Treteknisk, OsloMet, Sintef, Bergen Arkitekthøgskole, NIBIO og VisitOslo støttet gjennomføringen av arrangementet. Næringslivet har støttet konferansen med forskjellige bidrag og egeninnsats.

Arrangørene av WCTE 2023 har også tatt initiativet til en paviljong som er laget i forbindelse med World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023). Paviljongen står utenfor Østbanehallen ved siden av Tigeren