Wikborg Rein-huset

Soussjef Daniél Lagomarsino Stang på restaurantkjøkkenet i første etasje.
NordicOffice

NordicOffice

Lablogo

Lablogo

Nlogo

Nlogo

Faginnredning

Faginnredning

JCAndreassen

JCAndreassen

Montal

Montal

GKlogo

GKlogo

BWH

BWH

BergenProsjekt

BergenProsjekt

Hfasader

Hfasader

Nærmiljølogo

Nærmiljølogo

Etter å ha stått ubrukt i 12 år har LAB Entreprenør totalrehabilitert og bygget på Baneveien 16 i Bergen sentrum.

Fakta

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Rehab og påbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 190 millioner kroner

Bruttoareal: 5.500 kvadratmeter

Byggherre: Baneveien 16 (eid 50/50 av LAB Eiendom og EGD Property)

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Interiørarkitekt Wikborg Reins lokaler: Nordic Office of Architecture

Interiørarkitekt restaurant: Vill Arkitektur

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIE, RIV og RIBfy: Norconsult l RIAku: Brekke og Strand l RIBr: A/Stab l RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Rivning: AF Decom l Grunnarbeid: Dale Entreprenør l Anleggsgartner: Nærmiljø Hage og Anlegg l Stålkonstrukjsoner: BSI Service l Taktekking: Fløysand Tak l Glassfasade elementer: HSHansen l Glassfasade plassbygget: H-Fasader l Rekkverk: Montal Systems l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler: Malermester JC Andreassen l Parkett: Bo Andren l Mur og puss: Murmester Pettersen l Flislegger: Bru og Wiese-Hansen l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Oneco l Ventilasjon: GK Norge l SD-anlegg: Nordomatic AS (for Oneco) l Heiser: Scanheis l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Lås og beslag: Heikki Brukvik/Lås-senteret lKjøkken: Kvänum l Interiørsnekker: Faginnreding

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Baneveien 16 AS, som eies 50/50 av LAB Eiendom AS og EGD Property AS. Ny innredning og påbygg er tegnet av Nordic Office of Architecture.

LAB Entreprenør har utført arbeidet i totalentreprise. Etter påbygg av to etasjer har bygget nå ti etasjer, en under bakken og ni over. Samlet areal er på cirka 5.500 kvadratmeter. Kontraktssummen er på cirka 190 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i august 2022 og bygget stod ferdig i april i år.

Kontorer, restaurant og leilighet

Advokatfirmaet Wikborg Rein leier fire og en halv etasje, fra fjerde til åttende, og har lokaler av høy kvalitet tilpasset advokatfirmaets behov. Tredje etasje leies av Sparebanken Vest. Hos Wikborg Rein er det i hovedsak cellekontorer, mens Sparebanken Vest har kontorlandskap. Banken holder til i samme kvartal og har direkte tilgang til tredje etasje fra sitt eget bygg. I underetasjen ligger det et treningsrom for leietakere og beboere.

Bygget har egen sykkelparkering med heis, vaskestasjon, og garderober.

I første etasje holder restauranten og baren Bark Mat og Vinbar til. Den brukes som kantine på dagtid og er åpen for gjester på kveldstid. I andre etasje åpner Gaptrast, en eksklusiv fine dining restaurant. I niende etasje ligger en penthouseleilighet på 300 kvadratmeter med utsikt mot byfjellene og innseilingen til Bergen.

Bærekraftig fine dining

Kjøkkensjef og medeier Kristian B. Vangen sier at Gaptrast skal gi gjestene en god opplevelse.

– Gaptrast blir en opplevelsesrestaurant med cirka 25 sitteplasser der gjestene får en 4-5 timers forestilling.

På spørsmål om Michelin-stjerner er et mål, svarer Vangen bekreftende.

– Vi har hatt en stjerne i guide Michelin på gamle BARE Restaurant og vi håper på stjerner på Gaptrast. Vi er veldig opptatt av bærekraft. For oss betyr det blant annet at personalet skal ha det bra, med skikkelig lønn og nok fri. Vi åpner 14. mai, sier Vangen.

Lav etasjehøyde

Prosjektleder Runar Handegard i LAB Entreprenør forteller at en utfordring i prosjektet var den lave etasjehøyden.

– Det var bare 2,6 meter brutto mellom betongdekkene før noen himlinger var på plass. I de påbygde etasjene er etasjehøyden 3,3 meter mellom betongdekkene. Etasjehøyden gjorde at det måtte tenkes nytt rundt hele det tekniske anlegget. Eksempelvis var det var ikke høyde til normale ventilasjonsføringer og anlegget måtte derfor splittes opp i flere mindre anlegg spredt rundt i bygget, sier Handegard.

Han sier at det ble brukt BIM og praktisert Lean Construction under arbeidet. Bygget ble også 3D-scannet og dette underlaget ble brukt under prosjektering. Målet er at Wikborg Rein-huset skal sertifiseres Breeam Very Good. Leiligheten får egen Breeam-sertifisering.

Fra 1961

Baneveien 16 ble bygget som kontorbygg og tatt i bruk i 1961. Handegard sier at bygget ble strippet ned til bærende konstruksjon og bygget opp igjen med nye tekniske løsninger. Etter dialog med Byantikvaren og byggesaksavdelingen i kommunen kom byggherre frem til en omforent løsning hvor ny elementfasade ble utført i eksponert betong. Den opprinnelige fasaden var i dårlig forfatning og bar preg av langvarig forfall, og er nå fornyet med en påhengt elementfasade som oppfyller energikrav i Tek17.

Nytt liv i stedet for rivning

Seniorarkitekt Paul Moorhouse i Nordic Office of Architecture sier at for bare noen få år siden ville skjebnen til dette bygget, som har stått tomt i et tiår, trolig ha vært riving.

– Vi er glade for å kunne ta en annen retning. I stedet for å rive, har vi gjenopplivet bygningen. Dette ga oss ikke bare et spennende prosjekt, men sparer også miljøet for betydelige klimagassutslipp, sier Moorhouse.

Gjenbruk av råbygget skal ha ført til en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 4.700 flyturer mellom Bergen og London.

– Den nye påhengte fasaden er ikke en eksakt kopi av den originale, men den har et tilsvarende tverrsnitt og dybde som det originale fasaderelieffet. Dette gir en tydelig referanse til bygningens historie og bevarer fasadeuttrykket. For å gjenspeile byggets historie og samtidig gi det et moderne preg, har vi valgt en kombinasjon av glass og steinplater i kledningen. Dette skaper et elegant og eksklusivt uttrykk som harmonerer med omgivelsene, sier Moorhouse.

Farger og materialer i interiøret er også inspirert av byggets historie, med glass, stein og tre som skaper et gjennomgående tidløst arkitektonisk uttrykk. Den høye kvaliteten i materialer og møblering i Wikborg Reins lokaler gir et eksklusivt preg.

Transformasjon handler om balanse

– Transformasjon og rehabilitering er en balansegang mellom å tilfredsstille høye tekniske krav, bevare historie og skape fleksibilitet for fremtiden, noe vi mener vi har fått til i dette prosjektet. Kombinasjonen av kontinuerlige kuldebruer i alle etasjedekker og fasader, lav etasjehøyde og et ønske om bevaring fra byantikvaren et krevende utgangspunkt for rehabilitering. Men det er nettopp slike utfordringer som gir grunnlag for å skape innovative løsninger og unik arkitektur, sier Moorhouse.

Radiatorer og viftekonvektorer

Bygget er prosjektert og innredet og påbygd etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og viftekonvektorer og er basert på fjernvarme. Kjøling skjer via ventilasjon og viftekonvektorer. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Beregnet levert energibehov per kvadratmeter i kontorer per år er 83 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse A.

Plasstøpt betong

Bygget har tilnærmet rektangulær form. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong både i eksisterende og ny del av bygget. I de nye etasjene har det gått med 1.500 kubikkmeter ferdigbetong.

Det er bygget nye heissynker i grunnen. Taket har 300 millimeter PIR isolasjon, tekking og sedumdekke. Fasadene har mye glass i tillegg til stein. Det er aluminiumsbelagte glassfasader i første etasje mot Baneveien og Komediebakken.

På gulvene er det tepper i kontorer, parkett i møterom, terrassoflis i restauranter og trapper og parkett og flis i leiligheten. Bygget har plassbygde innervegger. Det er spilehimlinger av eik i kontorer fra fjerde til åttende etasje, Troldtekt i tredje etasje og åpne himlinger i restauranten i første etasje.

På grunn av de lave etasjehøydene er tekniske installasjoner spredd rundt i bygget. Det største tekniske rommet ligger i underetasjen.

Bygget har en hovedinngang og ytterligere tre innganger og tre heiser. Hele bygget har universell tilgjengelighet. De akustiske tiltakene er omfattede og gir kontorer der medarbeidere kan snakke fortrolig uten på bli overhørt.

Da byggeaktiviteten var på topp var 90 personer med.


Flere prosjekter