Wessels Hus

Rett ved Åråsen Stadion har Asker Entreprenør nettopp overlevert en fem-etasjes boligblokk med en egenartet utforming til byggherre NCC Bolig.

Fakta

Sted: Lillestrøm
Prosjekttype: Boligblokk
Byggherre: Bonava (tidl. NCC Bolig)
Areal: 3.150 kvm
Totalentreprenør:
Asker Entreprenør
Kontraktsum: 91 millioner kroner
Byggherreombud:
Aase Byggeadministrasjon
Arkitekt: Marlow Arkitekter
LARK: Gullik Gulliksen
Rådgivere: RIB: Pentacon l RI Rør: Rørteft l RIG, Va og Vei: Sweco Norge l RIBR: Fokus Rådgivning l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIE: Aurskog Elektriske l RI Ventilasjon: GK Inneklima l RI Sprinkler: HR Sprinkler l Uavhengig kontroll for NCC Bolig: Multiconsult l SHA: OPAK
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Oslo Oppmåling l Grunnarbeider, spunt og peling: Nordisk Fundamentering l Betong og prefab: Con-Form l Baderomskabiner: Probad l Heis: Reber Schindler Heis l Prefab yttervegger: Taasinge Elementer l Parkett: Bo Andrén l Kjøkken: HTH l Lett-tak: Lett-Tak l Mal- og flisarbeider: Connex malermester l Taktekking: Nortekk l Vinduer: Lian l Metallarbeider: Midthaug l Pussfasader: Luma Bygg l Tømrer: Byggmontasjen l Blikkenslager: S. Fossli l Bodvegger: Troax l Stillas: UCO l Røykluker og branngardiner: BVS Brannvernsystemer l Div. stålarbeider: Åkrene Mek. Verksted l Postkasser: DinBox l Kjerneboring: Mimax Asfalt og Betong l Avfallsbrønner: Strømbergs l System- og terrassegulv: Interplywood l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Ståldører: Daloc l Garasjeport: Windsor l Lås og beslag: Kaba Møller Undall l Branntetting: Firesafe l Byggrenhold: Maid4You

– Blokka har en oppdelt fasade med godt skjermede uteplasser, som også gir mye lys inn i leilighetene, forklarer Øystein Kyrre Pedersen i Marlow Arkitekter om blokka med de 44 leilighetene rett nord for Lillestrøms Sportsklubbs hjemmebane. Prosjektnavnet Wessels Hus har sin opprinnelse fra bestyrer Engebret Wessel i Lillestrøm Torvstrøfabrikk som ble etablert i området i 1892.

Wessels Hus var planlagt med i alt 137 leiligheter fordelt på fire kvartaler.
NCC Bolig (fra 12. april Bonava) kjøpte tomta så tidlig som i 2006 og lanserte et prosjekt med mer tradisjonelle boligblokker. Det falt ikke i nevneverdig smak i markedet. Etter finanskrisen i 2007 ble det bestemt å tenke helt nytt.

Marlow Arkitekter fikk mandat til å tegne et nytt forslag der byggene ble vridd en tanke for å sikre enda bedre dagslysforhold og med en helt annen og mer spennende balkongløsning. Samtidig ble det lagt atkomstbalkonger fra begge sider i et indre gårdsrom, som ga en bedre utnyttelse av tomta.

– Vi skrev kontrakt med NCC Bolig i mai 2013, og sammen gikk vi inn i en prosess for å finne frem til kostnads-
besparende tiltak for å sikre en realisering av prosjektet. Vår kontrakt for denne boligblokka er på vel 91 millioner kroner, sier Asker Entreprenørs prosjektleder Frode Holst, som også har hatt prosjekteringsansvaret.

Grunnarbeider
Utfordringene for Asker Entreprenør var i første omgang omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur. Det var høyspentkabel som lå i en slynge og en hovedkloakkledning på tomta.

– Kontrakten vår omfattet også etablering av en kulvert for vann- og avløpsledningene som skulle passere tomta. Kulverten skulle betjene dette bygget og de neste byggene som skulle komme, sier Holst.

– Det er en del bløte masser og høy grunnvannstand, så vi måtte både forsterke spunten og ha en effektiv utpumping av vann fra byggegropa. Vi fikk en forsinket oppstart, og måtte starte parallelt i den andre enden. Det gjorde at vi fikk en litt uhensikts-
messig uttransport, forklarer Holst.

NCC Bolig styrte selv prosjektet frem til høsten 2015. Som et ledd i en videreutvikling av NCC Bolig og en spissing av bolig-
satsningen, ble det gjennomført en planlagt omstrukturering. Dette medførte at regionkontoret til NCC Bolig i Oslo ble flyttet til Bergen.

– Vi kom inn som byggherrens prosjektleder her på Wessels Hus i september 2015, og har vært med og styrt prosjektet siden da, sier byggherrens prosjektleder Steinar Fredriksen i Aase Byggeadministrasjon.

Omorganiseringen fører i første rekke til at de tre planlagte boligblokkene er satt på vent, og trolig uten NCC Bolig som utbygger.

Sola en premissgiver
At det ikke er sikkert at den samme utformingen fortsetter i en svak bue videre oppover langs Rolf Olsens vei, synes arkitekt Pedersen er litt synd.

– De tre neste byggene skulle ligge etter hverandre og henge sammen i bebyggelsen med en intern gate. Det hadde vært spennende å få sett det sluttresultatet, sier han, og legger til at målet var å fange sola for flest mulig leiligheter siden bygget er forholdsvis bredt.

– Den hakkete fasaden med av avtrapping i balkongene gir veldig godt skjermede uteplasser i vinklene. Ingen andre naboer i prosjektet kan se inn til de andre fra sin balkong. Inne fra gårdsrommet er inngangene til leilighetene lagt fra adkomstbalkonger. Store åpninger i øst og vest i fasaden går over flere etasjer og slipper lys inn i gårdsrommene, forklarer Pedersen. Gode solforhold til leilighetene forsterkes ytterligere gjennom store vinduer fra gulv til tak på stuesidene.

De 44 leilighetene spenner fra 49 kvadratmeter for en toroms leilighet til 136 kvadratmeter for de store fireroms leilighetene, som i hovedsak er orientert mot Åråsen Stadion i syd.

Bæresystemet er stål, betong og hulldekker. Prosjektering av de utkragede terrassene med søyler er gjort av Con-Form. Prefabrikkerte klimavegger med innsatte vinduer fra Lian ble levert fra Danmark.

Området er under utvikling og i tillegg til NCC Bolig har to andre utviklere også interesser og boligprosjekter i området.

– Det er et fellesområde mellom vårt bygg og nabobyggene som de tre eierne skal opparbeide med et parkområde.

Også nabobygget
REMA 1000 skal få beplanting oppå taket og inngå i denne parken, forklarer Fredriksen oppe fra den store felles takterrassen i femte etasje.

– Siden NCC kjøpte tomta i 2006 har det pågått et ganske komplekst utviklingsarbeid med mange aktører. Eventuelle nye eiere av denne tomta vil også kunne nyte godt av at NCC Bolig allerede har lagt store ressurser i bakken for å klargjøre en videre utbygging, påpeker Fredriksen.

– Siden vi kom inn i prosjektet har det væt fokus på tett oppfølging og et godt samarbeid med entreprenøren. Det er alfa og omega for å få et slikt prosjekt i mål. Til tross for de forholdene vi støtte på i grunnen og en sen oppstart, så er bygget levert byggherre til kontraktfestet dato. Det tror jeg er et resultat av nøye og svært detaljert planlegging av fremdriften i sluttfasen, avslutter Fredriksen.