Wessel Park

Prosjektleder Lars Erik Kristiansen i J. I. Bygg er fornøyd med et vel gjennomført prosjekt.
JIbygg

JIbygg

Bubbledeck

Bubbledeck

RostenEntreprenør

RostenEntreprenør

Montal

Montal

Lianlogo

Lianlogo

R3logo

R3logo

Midt i Vestby sentrum, rett ved togstasjonen, har J. I. Bygg satt opp boligkomplekset Wessel Park.

Fakta

Sted: Vestby

Prosjekttype: Bolig og noe næring

Byggherre: Sentrumsveien 1 Vestby (Olav Thon Gruppen, Wessel Eiendom og Hameck)

Totalentreprenør: J.I. Bygg

Kontraktsum eks. mva.: 245 millioner kroner

BTA: 17.500 kvadratmeter

Arkitekt: Hille Mellbye arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIV rør og ITB: Structor l RIV vent: Planteknikk l RIB: Bubbledeck l RIE: Installatøren Fredrikstad l RIM: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l RIVA: Sweco l RIBr: Siv. Ing. Erling F. Johnsen l RIByfy: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Installatøren Fredrikstad l Flis og våtromsarbeider: AK Byggservice l Parkett: Skau l Prefab betong: Buskerud Betongvarefabrikk l Grunn- og utomhusarbeider: Hans Rosten l Heis: Orona l Tegl/murarbeider: Lars Aarum l Leverandør teglstein: Wienerberger l Tømrerarbeider: Langbråten Entreprenør, Byggmontasje l Rørlegger: Rørcompaniet l Ventilasjon og blikkenslager: Krogseth lGulvarbeider: Avretting, Oslo Epoxy, OTG l Solskjerming: HD Solskjerming l Glassfasader: Viken Fasade l Stålarbeider: Vika Montering l Lås og beslag: Lås & Sikring l Fundamentering: Hercules l Himlinger: System 1 l Taktekking: Viken Takentreprenør lKjerneboring: R3 Entreprenør l Avfallsanlegg: Envac l Bil-ladere: Ohmia Charging l Byggevarer: Optimera l Oppmåling: Follo Oppmåling l Rekkverk, innglassing: Montal Systems l Fuging: Norfug l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektet, som består av to blokker som på det høyeste har fem etasjer i tillegg til to parkeringsetasjer under bakkeplan, fortoner seg som et landemerke i sentrum av bygda. Komplekset har til sammen 106 leiligheter i størrelsen 40-150 kvadratmeter. Noen av de største leilighetene har en takterrasse. Første etasje i komplekset er forbeholdt næringsvirksomhet, så det er ingen boliger på bakkeplan. Totalt er det 122 parkeringsplasser, hvorav 34 av disse er til næring.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra kjøperne, og også fra andre innbyggere i Vestby, sier prosjektleder Lars Erik Kristiansen i J.I. Bygg til Byggeindustrien.

Vanntett støp

De to blokkene har plasstøpt plate på mark, noe på fjell i tillegg til noe bruk av stålkjernepeler. Plattendekker og stål utgjør resten av den statiske konstruksjonen. Kjelleretasjene har vanntett støp på grunn av høy grunnvannstand.

– Fasadene har teglstein og noe innslag av trepanel. Det er benyttet både utenpå hengte og inntrukne, romslige balkonger, sier Kristiansen.

Over gjennomsnittsstandard

Leilighetene har over gjennomsnitt god standard. Eksempelvis har flere leiligheter to bad, deriblant visningsleiligheten på 86 kvadratmeter som Byggeindustrien får være med inn i. Det er gode lysforhold i leilighetene, og noen vinduer går nesten fra gulv til tak.

Utearealene er utarbeidet i fellesskap med Vestby kommune, og tilpasset deres temaplan.

– Ambisiøs sentrumsplan

Ifølge prosjektleder Kåre Lennart England i Olav Thon Gruppen, er Wessel Park det første prosjektet i sentrumsplanen til Vestby kommune.

– Det er en ambisiøs sentrums-plan vedtatt av fremoverlente politikere. Planens intensjon er å tilføre bykvaliteter i Vestby sentrum med blant annet 6.000 nye leiligheter, aktiv næring, servicefunksjoner og parkanlegg. Med oppgradert toglinje er reiseveien fra Vestby til Oslo kort, sier England til Byggeindustrien.

Prosjektet Wessel Park ble parallelt detaljregulert og utformet i forprosjektet til rammenivå fra 2018r3

2019, og bygget fra 2020-2022.

– Dyktige fagpersoner

– Dyktige og engasjerte fagpersoner i alle ledd fra arkitekter, rådgivere og entreprenører i godt samarbeid med Vestby kommune, har bidratt til å utvikle et solid prosjekt som vi mener svarer godt til sentrumsplanen sine intensjoner. Bygningsvolumet er godt tilpasset landskapet med naturlig skille mellom det offentlige og private. Bygulvet og parkområdet er utformet med gode soner, hyggelige gater med materialer og kvaliteter fra kommunens temaveileder, sier England, og legger til at de er stolt av Wessel Park.

– Det gjelder både arkitektonisk med sammensetningen av materialer og farger, samt kvaliteten på håndverket. Vi mener at samspillet mellom alle ledd fra planlegging til utførelse har vært helt avgjørende for det flotte slutt-resultatet, sier England.

Nesten utsolgt

Alle leiligheter er nå overlevert fra entreprenør med kun noen få usolgte leiligheter igjen.

– Utomhus arealene er planlagt ferdigstilt i månedsskiftet september/oktober, og vi opplever god interesse for nærings-etasjen på gateplan. Vi håper at innholdet i næringsetasjen med gategulvet vil gi «nye Vestby sentrum» et naturlig møtested, og at innbyggerne og tilreisende vil trives, sier England.


Flere prosjekter